Samlad dokumentation från samrådet om KBS-3-systemet

Den samlade dokumentationen från samråd om mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle har sorterats i teman.

Närboendemöte i Oskarshamn

Inkommet via webben

Senast granskad: 22 maj 2015