Laboratorierna

Ledande forskning vid tre laboratorier

SKB:s forskning om slutförvaring av radioaktivt avfall är i många fall världsledande. En stor del av forskningen har genomförts vid våra tre laboratorier i Oskarshamn.

1995 stod SKB:s underjordslaboratorium klart på Äspö, norr om Oskarshamn. Det är en 3,5 kilometer lång tunnel som går ner till cirka 500 meters djup. Här har vi genomfört en stor del av den forskning som ligger till grund för KBS-3-metoden, alltså den slutförvarsmetod som ska användas i Kärnbränsleförvaret. Här testar och utvecklar vi även tekniken som ska användas i Kärnbränsleförvaret, i full skala och i verklig underjordsmiljö.

Ganska tidigt insåg SKB att vi även hade behov av en plats för utveckling av den svetstekniken som ska användas vid förslutning av kopparkapslar, inför slutförvaringen. 1998 invigdes därmed Kapsellaboratoriet, beläget i Oskarshamns hamn. Här finns en unik svetsutrustning för friktionssvetsning som är anpassad till SKB:s ändamål.

Lerhanteringen testas

För bufferthantering har vi sedan 2007 ett särskilt laboratorium på Äspö, Testhallen (fd Bentonitlaboratoriet). Där utvecklar och testar vi den utrustning som behövs för hantering och installation av lerbufferten som ska omge kapslarna med använt kärnbränsle i Kärnbränsleförvaret.
Läs mer om våra laboratorier i menyn till höger.

Senast granskad: 10 februari 2022