Tanken är att en inkapslingsanläggning ska byggas i direkt anslutning till mellanlagret Clab. Den nya, gemensamma, anläggningen får därefter namnet Clink. Bilden är ett fotomontage.

Inkapslingsanläggning

Bränslet kapslas in i koppar

Innan det använda kärnbränslet transporteras till Forsmark för slutförvaring ska det placeras i kapslar av koppar. Det kommer att ske i en inkapslingsanläggning som byggs ihop med mellanlagret i Oskarshamn.

Inkapslingsanläggningen är tänkt att byggas i direkt anslutning till mellanlagret Clab (hela anläggningen kommer därefter att kallas Clink). Även i framtiden behöver bränslet först mellanlagras en tid. Det blir då både mindre varmt och mindre radioaktivt. Därefter kommer det att placeras i en insats av segjärn (ett slags gjutjärn) och inneslutas i kopparkapslar i inkapslingsanläggningen.

Kapslarna försluts med en speciell metod, friktionsomrörningssvetsning, och kontrolleras noga med så kallad oförstörande provning. När processen är i full gång kommer anläggningen att kunna leverera cirka 200 fyllda kapslar per år för vidare transport med fartyget m/s Sigrid till Forsmark och Kärnbränsleförvaret.

Första steget

Inkapsling är det första steget i SKB:s metod för en säker slutförvaring av använt kärnbränsle. Tekniken är unik och har utvecklats av SKB i samarbete med universitet, högskolor och tekniska institut.

Fördelarna med att anläggningen byggs ihop med mellanlagret är flera. Den personal som arbetar på Clab har lång erfarenhet av att hantera använt kärnbränsle. Flera av de system som redan i dag finns på mellanlagret kan komma till användning även vid inkapslingen.

Bygglov av kommunen

Regeringen har gett tillstånd att få bygga inkapslingsanläggningen i Oskarshamn och ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen som ställer villkor för anläggningen. För att anläggningen ska bli verklighet krävs även ett bygglov av Oskarshamns kommun.

SKB hoppas att bygget kan påbörjas under 2020-talet. Anläggningen kan då vara klar att tas i drift samtidigt som Kärnbränsleförvaret, ungefär tio år senare.

VISSTE DU ATT?

Kapselfabrik planeras

Utöver inkapslingsanläggningen planerar SKB även att bygga en kapselfabrik för bearbetning, montering och kontroll av kopparkapslarna. Eftersom inget använt kärnbränsle kommer att finnas i kapselfabriken är det ingen kärnteknisk anläggning. Den kan i stället ses som en vanlig mekanisk verkstad.

Senast granskad: 27 januari 2022