SKB:s huvudkontor finns i Solna. Foto: SKB.

Sexhundra anställda på flera platser

I dag är cirka 600 personer anställda på SKB. Vi har ett omfattande samarbete med experter och uppdragstagare utanför företaget. Med dessa inräknade är vi mer än 800 personer som är sysselsatta med att ta hand om avfallet från de svenska kärnkraftverken.

SKB:s huvudkontor är placerat i Arenastaden i Solna. Vi har även kontor i Oskarshamn och Forsmark/Östhammar, där vi har anläggningar och bedriver olika verksamheter inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Organisationen är anpassad för att ge SKB bra förutsättningar att kunna genomföra de kommande stora byggprojekten.

Dotterbolag

SKB har även två dotterbolag: SKB International AB och SKB Näringslivsutveckling AB (SKB Nu). SKB International utför sedan drygt trettio år tillbaka konsultuppdrag i andra länder baserat på det kunnande som har byggts upp i det svenska kärnavfallsprogrammet. SKB Nu bildades som en del av det avtal om mervärden som tecknats mellan SKB, våra ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner. Företaget ska bidra till att utveckla nya och befintliga företag i båda kommunerna.

Företagsledning

Tf Verkställande direktör: Jessica Palmqvist.

Anläggningsutveckling: Johan Hedlund.
Avdelningens huvuduppgifter är att säkerställa att de kärntekniska anläggningarna och transportsystemet är tillgängliga på lång sikt samt utvecklas på ett säkert och effektivt sätt

Säkerhet, kvalitet och miljö: Peter Selting.
Avdelningens huvuduppgifter är att stödja, följa upp och utveckla SKB:s strålsäkerhetsarbete samt verka för en god och utvecklad säkerhetskultur. Vidare ansvarar avdelningen för att förvalta och utveckla SKB:s kvalitets- och miljöarbete.

Forskning och utveckling: Eva Andersson (tf).
Avdelningens huvuduppgifter är att styra och ansvara för teknikutveckling och forskning som stöder utformningen av slutförvar och säkerhet efter förslutning.

Projekt: Peter Wass.
Avdelningens huvuduppgifter är att i form av program, projekt eller uppdrag genomföra anläggningsutveckling.

Kommunikation: Anna Porelius.
Avdelningens huvuduppgifter är att ansvara för intern och extern kommunikation, press- och samhällskontakter, sponsring, företagsprofil och mervärden.

Finans och affärsstöd: Sofia Rosander.
Avdelningens huvuduppgifter är att stödja vd med intern styrning, uppföljning och utveckling av SKB, ansvar för finansiella frågor, IT-IT, ekonomistyrning samt lednings- och administrativt stöd till företagets medarbetare.

Drift och underhåll: Ulrika Broman.
Avdelningens huvuduppgifter är att driva och underhålla SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR samt transportsystemet på ett säkert och effektivt sätt.

Teknik: Susanne Andersson.
Avdelningen huvuduppgifter är att ansvara för konstruktionen av SKB:s kärntekniska anläggningar och transportsystemet.

HR: Ann-Louise Wiklander.
Avdelningens huvuduppgift är att ansvara för och driva företagets HR-processer samt stödja företagets ledning och chefer i personalfrågor.

Ägare

skb-agare-500

SKB genomför merparten av sina tjänster på uppdrag av ägarna, de företag som driver de svenska kärnkraftverken. Våra ägare är Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Sydkraft Nuclear Power AB.

Senast granskad: 3 februari 2021