Terminalfordon med transportbehållare på väg ner i slutförvaret SFR. Foto: Lasse Modin.

Transporter på land

Transporter på land

I hamnarna måste avfallet transporteras korta sträckor på land. Då används speciella terminalfordon.

SKB har fem terminalfordon. Fyra är stationerade vid Mellanlagret Clab och ett vid Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark.

Fordonen används vid lastning och lossning av transportbehållarna. De kan även följa med fartyget till annan hamn, där transportbehållare ska lastas eller lossas. Ett terminalfordon kan beskrivas som en stor pallastare för en maxlast på cirka 120 ton. Fordonen är dieseldrivna. Högsta hastighet i lastat skick på plan mark är runt 10 kilometer i timmen. Transportsträckan är aldrig längre än några kilometer.

Senast granskad: 8 februari 2021