Protokoll från samråd enligt regeringsbeslut

År 2001

27 november 2001 – Platsundersökningar

År 2002

1 februari 2002 – Platsundersökningar

5 juni 2002 – Platsundersökningar

6 december 2002 – Platsundersökningar

År 2003

4 mars 2003 – Samrådsmöte om system- och säkerhetsanalys

3 juni 2003 – Samråd om SKB:s platsundersökningar

13 oktober 2003 – Samrådsmöte om system- och säkerhetsanalys

År 2004

27 januari 2004 – Samråd om SKB:s platsundersökningar

4 mars 2004 – Samrådsmöte om system- och säkerhetsanalys

1 september 2004 – Samråd om SKB:s platsundersökningar

År 2005

28 januari 2005 – Samråd om SKB:s platsundersökningar

3 februari 2005 – Samrådsmöte om system- och säkerhetsanalys

30 mars 2005 – Samrådsmöte om system- och säkerhetsanalys

27 oktober 2005 – Samråd om SKB:s platsundersökningar

Senast granskad: 22 maj 2015