SKB:s presentationer under huvudförhandlingen

Förhandlingsordningen visar vilka parter som har ordet varje dag under huvudförhandlingsperioden. På denna sida lägger vi ut presentationer som SKB och vårt ombud Mannheimer Swartling Advokatbyrå har framfört i rätten.

Stockholm, vecka 5

Torsdag 26 oktober
100 – SKB:s slutanförande

Tisdag 24 oktober
95 – Villkorsförslag och Åtaganden
96 – Samlad bedömning rörande skyddade arter och Natura 2000-området
96 – SKB – Replik om Natura 2000-området Storskäret

Måndag 23 oktober
92 – Domstolens fråga 5c, 2 okt
92 – Domstolens fråga 3, 14 sept – Kumulativ radiologisk risk
92 – Domstolens fråga 4, 14 sept – Postglacial deformation
92 – Domstoles fråga 6, 2 okt – Möjlighet att kontrollera utsläpp efter förslutning
92 – MMD:s fråga 2, 13 okt
92 – MMD:s fråga 4 och 5, 13 okt
92 – MMD:s fråga 6, 13 okt
92 – SKB:s kommentarer kring Szakalos presentation 14 sep
92 – Svar på domstolens fråga 1-2, 14 sept och 1-2, 2 okt
92 – Svar på domstolens fråga 1a-c och 3, 13 okt
92 – Svar på domstolens fråga 3, 2 okt
92 – Svar på domstolens frågor 4 och 5 a-b, 2 okt – Hypotetiska scenarier


Östhammar/Gimo, vecka 4

Fredag 13 oktober
85 – Villkorsförslag och åtaganden hänförliga till Kärnbränsleförvaret
89 – Replik Natura 2000 – kväve
89 – Replik Hydro Natura 2000
89 – Replik Infiltration till våtmarker
89 – Replik Bentonittransporter

Torsdag 12 oktober
SKB:s svar på frågor från punkt 78

Onsdag 11 oktober
78- Naturmiljö – land och våtmark
78B – Påverkan på riksintressen och skyddade arter
82 – Naturmiljö – hav
82 – Naturmiljö – hav – Svar på fråga om kväveutsläpp
82B – Påverkan på Natura 2000-områden
Svar kopplade till punkt 71 – kontroller, övervakning och återtag
Svar på frågor punkt 74 – hydro, karta

Tisdag 10 oktober
71A – Kärnbränsleförvaret – anläggning och verksamhet
71B – Kärnbränslefövaret – strålsäkerhet under uppförande och drift
74 – MKB – Övergripande
76 – Buller

Måndag 9 oktober
62 – Yrkanden m m – Forsmark
67 – Omfattning avgränsningar m m
69 – Platsen
69B – Domstolens fråga 5 – geohydrologi i Forsmark
87 – Planering av syn


Oskarshamn, vecka 3

Fredag 6 oktober
Den 6 oktober har SKB inga presentationer.

Torsdag 5 oktober
48 – Villkorsförslag om energihushållning

Onsdag 4 oktober
Den 4 oktober har SKB inga presentationer.

Tisdag 3 oktober
45A – Verksamheten Clab
45B – Verksamheten Clink
47 – Miljökonsekvenser
48 – Villkorsförslag och åtaganden hänförliga till Clab/Clink

Måndag 2 oktober
38 – Planering för syn
39 – Yrkanden
42 – Omfattning, avgränsningar mm (till 67)
44 – Clab-Clink – Platsen


Stockholm, vecka 2

Torsdag 14 september
Slutreplik
SKB:s arbete med kopparkorrosion i rent vatten under 2000-talet
Slutreplik kopparkorrosion
Vägbeskrivning och lunchställen i Gimo

Onsdag 13 september
SKB:s svar på fråga om earth tides
Frågor och svar från vecka 1
36 – Syn Oskarshamn
31 – Samrådsmöten för allmänheten i Östhammar
31 – MKB-processen och genomfört samråd

Tisdag 12 september
SKB – Replik om Lokalisering
SKB – Replik om bentonit och bastueffekt
SKB – Replik om geologi
SKB – Replik om riskanalys

Måndag 11 september
29 – Överblick av SKB:s repliker
29 – Replik om djupa borrhål
29 – Replik om kopparkorrosion
29 – Replik om strålningsrisker
29 – Replik om val av kapselmaterial

Stockholm, vecka 1

Den 7 och 8 september har SKB inga presentationer.

Onsdag 6 september
18 – Vald metod och andra metoder
19 – Lokalisering och platsval
21 – Säkerhet efter förslutning
21 – Säkerhet efter förslutning, bild 39 uppdelad

Tisdag 5 september
6 – Yrkanden
14 – Vd:s inledning-historik-strålning
16 – Omfattning, avgränsningar m m (till 42 och 78)

Senast granskad: 17 oktober 2017