Komplettering till ansökan enligt miljöbalken

Här listas de kompletteringar som har gjorts till ansökan enligt miljöbalken, indelade per tillfälle då de skickades in.

Kompletteringar 2019

Den 29 mars 2019 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

Kompletteringar 2018

Den 19 december 2018 lämnade SKB följande kompletteringar till ansökan enligt miljöbalken.

Kompletteringar 2017

Den 25 oktober 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

Den 15 maj 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

Kompletteringar 2016

Den 1 juli 2016 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

Kompletteringar 2015

Den 4 september 2015 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt miljöbalken.

Senast granskad: 4 september 2015