Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Värdegrund lyfts på skolbesök

Varje år bjuds årskurs nio in till studiebesök hos SKB i Forsmark. Sedan en tid tillbaka har skolverksamheten fått en delvis ny inriktning. Utöver informationen om slutförvar och säkerhet får eleverna också en dos värdegrund. Värdegrund är delvis ett modeord som vissa kanske upplever som flummigt. Men när Linda Bergman och Hanna Karlsson, vid SKB:s skolverksamhet, möter årskurs nio från Österbyskolan blir det väldigt konkret.

Hanna berättar vad som kan vara ett brott mot diskrimineringslagen och vad som kan räknas som kränkande särbehandling. Hon målar upp ett scenario där hon som nyanställd på en arbetsplats blir dåligt behandlad av en kollega och förklarar att den som kränker någon på det sättet i förlängningen riskerar uppsägning.

Knäpptyst i rummet

Hon uppmanar sedan eleverna att närma sig dem som inte är delaktiga i gemenskapen.

– Ett litet hej till den personen kostar inte så mycket. Man behöver inte himla med ögonen och ge små kommentarer. Vissa ord är heller inte okej att använda. Det är så otroligt viktigt hur vi pratar och bemöter varandra.

Och när Hanna berättar hur hennes eget intresse för de här frågorna väcktes blir det knäpptyst i rummet.

– Många har frågat mig om jag själv har blivit mobbad. Så är det inte. Men när jag gick i åttan fick jag och några kompisar för oss att frysa ut en tjej på skolan. Vi låtsades som hon var luft. Som tur var skvallrade någon och de vuxna satte stopp för det hela. Men jag minns fortfarande hennes namn och skäms för det som hände. Det är inte och kommer aldrig att vara okej.

Viktigt för säkerheten

Men varför engagerar sig SKB i de här frågorna? Jo, en person som mår dåligt på arbetsplatsen presterar helt enkelt inte lika bra, något som också kan få konsekvenser för den så viktiga säkerheten.

SKB-kunskapen glöms inte heller bort vid besöket. Eleverna får precis som tidigare även följa med ner i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall 50 meter ner under Öregrundsgrepen. Och de avslutar dagen med ett grupparbete där de själva får söka kunskap om bentonitleran, kopparkapseln, Kärnbränsleförvaret och information till kommande generationer bland annat. Priset till bästa grupp går till dem som samarbetat bäst och lyft fram varandras positiva kvaliteter i arbetet.

Malin Eklund, lärare vid Österbyskolan är nöjd med dagen och positiv till inriktningen på värdegrund.

– Vi på skolan tjatar hela tiden om de här frågorna och får mer eller mindre respons. Det kan säkert vara väldigt bra att de får höra det från någon annan än lärare, skolsköterska och kurator. Det tar nog lite mer.

Hallå där…

… Kajsa Engholm, samordnare av SKB:s skolverksamhet.

På påsklovet hade ni en speciell yrkesdag vid SKB i Oskarshamn för lediga skolungdomar. Hur gick det?

– Det gick jättebra. Det var ett tiotal ungdomar som deltog och jag hade blivit nöjd med färre än så eftersom det här var ett första försök och vi hade ganska kort tid på oss att marknadsföra evenemanget.

Vad fick ungdomarna vara med om?

– De fick träffa ett antal SKB:are och en forskare med olika specialiteter. Geolog och borrkoordinator tog med gruppen ut i fält, där vår kemist Christel Lundgren öppnade upp ett borrhål. Hon visade hur SKB:s kemiprovtagningar praktiskt genomförs efter att de geologiska undersökningarna av berget är klara. Vi fick också följa med in i kemilabbet och vara med där analyserna sedan görs. Två av eleverna läste själva naturvetenskapligt program med kemiinriktning och hade ett särskilt intresse för detta.

– Sedan fick de också se 3D-visualisering vilket flera sade efteråt att de tyckte var intressant och kändes som något som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Dagen avslutades med att en ung forskare från Linnéuniversitetet som jobbat mycket vid vårt underjordiska laboratorium i Äspö berättade lite om vad som fick henne att bli forskare.

Kommer SKB att erbjuda fler sådana här yrkesdagar framöver?

– Ja, jag tror att det kan bli en fortsättning på våra andra anläggningar. Vi pratar ofta om vår verksamhet men kanske inte lika ofta om vår personal, vilka de är och vad de gör. På det området har vi också en otrolig bredd och det är roligt att ha den banken att ösa ur.

Fakta

SKB:s skolverksamhet riktar sig i första hand till skolorna i vårt närområde, Östhammars och Oskarshamns kommuner. Samtliga elever i årskurs nio erbjuds ett besök vid våra anläggningar. Vi har också ett utvecklat samarbete med gymnasieskolorna där olika former av aktiviteter kan erbjudas.

Läs mer om skolverksamheten  

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 11 april 2013