Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn

Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Dagen började med ett besök i mellanlagret Clab, där SKB hanterar och förvarar det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken. SKB:s vd Stefan Engdahl höll en kort presentation för att sedan ge ministern en närmare inblick i hanteringen av det använda kärnbränslet med en rundtur på anläggningen.

– Vi är glada över att ha klimat- och miljöministern på besök hos oss på SKB och att få visa våra anläggningar. SKB:s uppdrag är att ta hand om det radioaktiva avfallet och använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken vilket i sig är en förutsättning för att våra ägare ska kunna producera fossilfri el, det är vi stolta över att kunna visa upp, säger Stefan Engdahl, vd för SKB.

Dagen inkluderade också ett besök i SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet där klimat- och miljöministern fick veta mer om SKB:s slutförvarslösning för det använda kärnbränslet.

– Sverige har en lösning för det använda kärnavfallet och det har utvecklats av SKB här i Oskarshamn. SKB ska bygga ett av de första slutförvaren i världen vilket gör Sverige till en internationell förebild. Idag har jag fått se vad 40 år av forskning har lett fram till och det är tack vare det arbetet som kärnavfallsfrågan har fått sin lösning, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Stora byggprojekt planeras

SKB står inför flera stora byggprojekt de närmaste åren då både slutförvaret för använt kärnbränsle och inkapslingsanläggning ska byggas. Slutförvaret för det använda kärnbränslet kommer att byggas i Östhammars kommun och inkapslingsanläggning i anslutning till Clab i Oskarshamn.

– Sammanlagt kommer vi att satsa närmare 19 miljarder på våra kommande byggprojekt i Östhammar och Oskarshamn vilket kommer att skapa ungefär 1500 nya jobb. Vi har under dagen kunnat visa ministern både hur det radioaktiva avfallet tas om hand idag och hur det kommer att ske i framtiden när våra anläggningar står klara, säger Stefan Engdahl, vd för SKB.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 13 februari 2024