SKB:s forskningsprogram får grönt ljus

Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022.

Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i september 2022 och har granskats och remissbehandlats sedan dess.

Jessica Palmqvist
Foto Mikael Wallerstedt

– Det är glädjande att regeringen har godkänt vårt forskningsprogram, genom fortsatt forskning och teknikutveckling kommer vi att kunna vidareutveckla och optimera teknik som vi ska använda i våra slutförvarsanläggningar, säger SKB:s forskningschef Jessica Palmqvist.

I Fud 2022 presenterar SKB tillsammans med tillståndshavarna för de svenska kärnkraftsreaktorerna planerna för forskning, utveckling och demonstration med särskilt fokus på perioden 2023–2028. I rapporten presenteras även planerna för att genomföra de återstående delarna av systemet för kärnavfall och använt kärnbränsle samt för att avveckla och riva kärnkraftsreaktorerna.

I beslutet skriver regeringen att SKB:s Fud-program 2022 uppfyller kraven i kärntekniklagen. Redovisningen ger en förståelse för SKB:s och reaktorinnehavarnas övergripande planer och program samt medger den öppenhet och insyn som lagstiftningen syftar till. Regeringen ger också SKB i uppdrag att inhämta synpunkter från SSM inför kommande Fud.

Nästa Fud-program kommer att lämnas in 2025.

Mer information

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Klart med finansieringen för utbyggnad av väg 288
Nu står det klart att väg 288 kan byggas ut. Östhammars kommun har fått finansiering genom mervärdesavtalet med Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Vägen utgör en viktig länk mellan Uppsala och Östhammar och är av stor vikt för kompetensförsörjningen i regionen. Finansieringen gör det möjligt att bygg…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 22 december 2023