Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Fotomontage föreställande ovanjordsanläggningen av det planerade Kärnbränsleförvaret i Söderviken i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Illustration: Phosworks.

Två yttranden om Kärnbränsleförvaret

Det blev ett tydligt ja i Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen om SKB:s system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Mark- och miljödomstolen var också positiv på flera viktiga punkter, men efterlyser mer underlag om kopparkapslarna.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har granskat SKB:s ansökningar mot kärntekniklagen och rekommenderar alltså regeringen att ge tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Mark- och miljödomstolens (MMD) yttrande är också positivt på flera viktiga punkter. Man säger ja till de frågor som rör platsen Forsmark, berget, bufferten och miljökonsekvensbeskrivningen. Också för inkapslingsanläggningen och för utökad kapacitet i mellanlagret Clab. Däremot vill domstolen att SKB presenterar mer underlag om kapselns egenskaper och säkerheten på lång sikt. Man vill också att frågan om ansvar efter förslutning, som även kommunen har lyft, ska utredas.

SKB:s vd Eva Halldén. Foto: M Wallerstedt.

– Vi kan konstatera att vi inte har lyckats besvara rättens frågor vad gäller kopparkapseln fullt ut. Samtidigt skriver regeringens expertmyndighet SSM i sitt yttrande att SKB har förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla lagens krav på strålsäker slutförvaring, säger SKB:s vd Eva Halldén i en kommentar.

SKB tar fram underlag

Att de två myndigheterna dragit så olika slutsatser beror delvis på att de prövar mot olika lagstiftningar, SSM mot kärntekniklagen och MMD mot miljöbalken. De har också olika prövningsförfaranden. SSM ger tillstånd i flera steg med fortlöpande uppdateringar av säkerhetsanalysen. Domstolen däremot måste säga antingen ja eller nej utifrån det underlag som finns nu.

Nu ligger frågan på Miljö- och energidepartementets bord för vidare utredning och SKB arbetar för att ta fram det underlag om kapseln som domstolen efterfrågar.

– Det är sådant som vi har planerat att ta fram till den preliminära säkerhetsanalysen. Skillnaden nu blir att vi får prioritera om arbetet och göra det snabbare än vi tänkt, säger Helene Åhsberg, projektledare på SKB för tillståndsprövningen.

Ingen folkomröstning

Östhammars kommun skulle ha haft en folkomröstning om slutförvaret den 4 mars. På ett möte i kommunfullmäktige i slutet av januari tog man dock beslutet att den ställs in.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 7 februari 2018