Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

The Stockholm Talks i höst

2 oktober samlar SKB ansvariga för kärnavfallsprogrammen och de berörda myndigheterna i Sverige, Finland och Frankrike till konferensen The Stockholm Talks. Det handlar om att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan de tre länder som kommit längst i Europa. Konferensen hålls på Fotografiska i Stockholm. Jenny Rees, samhällskontakter, är den på SKB som håller i arrangemanget.

Vad är syftet med en sådan här konferens?

– Syftet är att vi ska utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi har valt att fokusera på de tre länder som kommit längst med planerna på att etablera slutförvar för högaktivt kärnavfall hittills, Sverige, Finland och Frankrike. Tanken är att representanterna från respektive land ska berätta vilka lärdomar de har dragit och vilka utmaningar som återstår. Det ligger i allas intresse att de här länderna kommer i mål med sina respektive program och kan fungera som draghjälp för andra länder på vägen dit.

Vilka är det som kommer att föreläsa på konferensen?

– Det är SKB:s motsvarigheter i Finland och Frankrike, Posiva respektive Andra. Men dessutom kommer representanter från de ansvariga myndigheterna i alla tre länderna och det är något som vi är särskilt glada över. Även EU finns representerat i form av Ute Blohm-Hieber, chef för EU-kommissionens energidirektorat.

Hur är upplägget för konferensen?

– Det kommer att bli både presentationer, rundabordssamtal och tillfälle till frågestunder. När det gäller myndigheterna vill vi särskilt att de ska beskriva hur granskningen och tillståndsprövningen av ett slutförvar för högaktivt avfall går till.

Fakta

Program för The Stockholm Talks internationella konferens

2 oktober 2013

Moderator är Carlos Rojas, medgrundare och vd för MIKLO forskningsinstitut

PASS 1:

08.00 Registrering och frukost

09.00 Konferensen öppnas.
Christopher Eckerberg, vd Svensk Kärnbränslehantering AB

09.15 Kärnavfallsfrågan på EU-agendan. Bakgrunden till EU-kommissionens direktiv, situationen i medlemsstaterna och status på medlemsstaternas arbete med Kärnavfallsdirektivet.
Ute Blohm-Hieber, chef för DG ENER-D.2 (EU-kommissionens energidirektorat)

10.00 Det svenska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Saida Lâarouchi Engström, direktör Svensk Kärnbränslehantering AB

10.30 Det franska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Francois-Michel Gonnot, ordförande för det statligt ägda Andra med ansvar för kärnavfallshanteringen i Frankrike

11.00 Kaffepaus

11.30 Det finska kärnavfallsprogrammet – erfarenheter, status och framåtblick.
Timo Äikäs, expert på Posiva Oy, som ägs av de finska kraftbolagen och har ansvaret för kärnbränslehanteringen i Finland.

12.00 Rundabordssamtal med ansvariga för kärnavfallsprogrammen i Sverige, Finland och Frankrike

12.45 Lunch

PASS 2

13.45 Granskningen av det finländska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Jaakko Leino, chef för Nuclear Waste Safety Assessment, Nuclear Waste and Material Regulation at the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (finska Strålsäkerhetscentralen, STUK)

14.15 Granskningen av det franska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Fabien Schilz, chef för avdelningen Waste, Research Facilities and Fuel Cycle Facilities Departement, på franska strålsäkerhetsmyndigheten (ASN)

14.45 Kaffepaus

15.15 Granskningen av det svenska slutförvaret – processen, status och utmaningar.
Johan Anderberg, chef för avdelningen radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

15.45 Rundabordssamtal med ansvariga myndigheter för strålsäkerhet i Sverige, Finland och Frankrike

16.30 Insikter från dagens diskussion och sammanfattning

17.00 Konferensen avslutas med efterföljande mingel

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 3 september 2013