Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Temakväll med blick på omvärlden

Finland, Sverige och Frankrike har kommit långt i planerna på ett slutförvar för använt kärnbränsle. Men hur ser situationen ut i resten av världen? Om det handlade SKB:s temakväll i Östhammar i förra veckan.

Ett par gånger per termin arrangerar SKB i Östhammar temakvällar för allmänheten. Den här gången var fyra SKB-experter inbjudna till en paneldebatt om slutförvarsfrågan i ett internationellt perspektiv.

Saida Laârouchi Engström är direktör på SKB och har lång erfarenhet av internationellt arbete. Hon berättade bland annat om USA, som för tio år sedan hade långt framskridna planer på att anlägga ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle i Yucca Mountain, Nevada. Men den processen gick i stå på grund av protester och politisk kohandel.

– Nu har en kommission tillsatts för att göra en omstart. Den leds av ett policyinstitut på Stanforduniversitetet. Den här gången vill man titta på möjligheterna att genomföra platsvalet med frivillig medverkan efter svensk modell, sade hon.

Man med mikrofon som gestikulerar.

Hans Forsström, SKB International. Foto: Oscar Engström.

Dyster bild

I Ryssland finns mycket radioaktivt avfall, kanske 50 till 100 gånger så mycket som i Sverige. Det menade Hans Forsström, som arbetar för SKB International och haft mycket kontakter med landet.

– Det mesta av avfallet kommer från militära aktiviteter och har historiskt hanterats på ett sätt som vi inte skulle acceptera här. Också för kärnkraftverken har inställningen varit att man ska ta hand om det när kraftverken rivs, sade han med tillägget att man trots det och med internationell hjälp gjort många framsteg – men att processen går långsamt.

Det var alltså en ganska dyster bild som panelen målade upp. Alla länder har radioaktivt avfall. Till och med de som inte har kärnkraft. Trots det är det bara ett fåtal som närmar sig en lösning i frågan, och det beror inte på tekniken.

– Det är inte det som sätter käppar i hjulet, sade Saida Laârouchi Engström och menade att slutförvarsfrågan har många dimensioner.

– Det finns samhälleliga, politiska och etiska aspekter på frågan som gör dialogen om detta särskilt svår, sade hon.

Snabb process i Finland

Om slutförvarsfrågan i USA är politiskt känslig, är situationen en annan i grannlandet Kanada. Det berättade Peter Wikberg, SKB:s forskningschef.

– Där finns inte samma politiska låsning, men samtidigt inte heller mycket driv i processen. Man har bildat ett SKB-liknande bolag och ska bygga ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall liknande SFR, sade han.

På frågan hur det kommer sig att Finland i dag är närmare byggstart av en slutförvarsanläggning än Sverige, svarade Monica Hammarström, SKB:s samordnare av internationella kontakter, att det nog bland annat beror på den finländska kulturen och sättet att fatta beslut.

– Redan på 80-talet tog man det strategiska beslutet att satsa på platsval och att parallellt följa Sverige när det gäller teknik. Och det har man hållit fast vid. I Finland har man inställningen att det är en nationell fråga där regering, myndighet och industri jobbar mot samma mål.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 4 maj 2015