Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Temakväll med blick på omvärlden

Finland, Sverige och Frankrike har kommit långt i planerna på ett slutförvar för använt kärnbränsle. Men hur ser situationen ut i resten av världen? Om det handlade SKB:s temakväll i Östhammar i förra veckan.

Ett par gånger per termin arrangerar SKB i Östhammar temakvällar för allmänheten. Den här gången var fyra SKB-experter inbjudna till en paneldebatt om slutförvarsfrågan i ett internationellt perspektiv.

Saida Laârouchi Engström är direktör på SKB och har lång erfarenhet av internationellt arbete. Hon berättade bland annat om USA, som för tio år sedan hade långt framskridna planer på att anlägga ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle i Yucca Mountain, Nevada. Men den processen gick i stå på grund av protester och politisk kohandel.

– Nu har en kommission tillsatts för att göra en omstart. Den leds av ett policyinstitut på Stanforduniversitetet. Den här gången vill man titta på möjligheterna att genomföra platsvalet med frivillig medverkan efter svensk modell, sade hon.

Man med mikrofon som gestikulerar.

Hans Forsström, SKB International. Foto: Oscar Engström.

Dyster bild

I Ryssland finns mycket radioaktivt avfall, kanske 50 till 100 gånger så mycket som i Sverige. Det menade Hans Forsström, som arbetar för SKB International och haft mycket kontakter med landet.

– Det mesta av avfallet kommer från militära aktiviteter och har historiskt hanterats på ett sätt som vi inte skulle acceptera här. Också för kärnkraftverken har inställningen varit att man ska ta hand om det när kraftverken rivs, sade han med tillägget att man trots det och med internationell hjälp gjort många framsteg – men att processen går långsamt.

Det var alltså en ganska dyster bild som panelen målade upp. Alla länder har radioaktivt avfall. Till och med de som inte har kärnkraft. Trots det är det bara ett fåtal som närmar sig en lösning i frågan, och det beror inte på tekniken.

– Det är inte det som sätter käppar i hjulet, sade Saida Laârouchi Engström och menade att slutförvarsfrågan har många dimensioner.

– Det finns samhälleliga, politiska och etiska aspekter på frågan som gör dialogen om detta särskilt svår, sade hon.

Snabb process i Finland

Om slutförvarsfrågan i USA är politiskt känslig, är situationen en annan i grannlandet Kanada. Det berättade Peter Wikberg, SKB:s forskningschef.

– Där finns inte samma politiska låsning, men samtidigt inte heller mycket driv i processen. Man har bildat ett SKB-liknande bolag och ska bygga ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall liknande SFR, sade han.

På frågan hur det kommer sig att Finland i dag är närmare byggstart av en slutförvarsanläggning än Sverige, svarade Monica Hammarström, SKB:s samordnare av internationella kontakter, att det nog bland annat beror på den finländska kulturen och sättet att fatta beslut.

– Redan på 80-talet tog man det strategiska beslutet att satsa på platsval och att parallellt följa Sverige när det gäller teknik. Och det har man hållit fast vid. I Finland har man inställningen att det är en nationell fråga där regering, myndighet och industri jobbar mot samma mål.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 4 maj 2015