Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Projektgruppen som arbetar med slutförvarsfrågan i Taiwan.

Taiwan tar hjälp av svenska avfallsexperter

Nu ska SKB International hjälpa Taiwan att få fart på arbetet med slutförvaring av använt kärnbränsle. Ett treårigt avtal har tecknats där taiwaneserna ska få ta del av SKB:s kunskap om bland annat säkerhetsanalys och slutförvarsteknik.

– Det här är det största avtalet som SKB International har tecknat någonsin och det visar att den svenska kunskapen är eftertraktad internationellt, säger Hans Forsström på SKB International AB som varit med och förhandlat fram avtalet.

Taiwan har sex kärnkraftsreaktorer i drift sedan 1980-talet. De ägs av det statliga kraftbolaget Taipower som nu fått i uppdrag av taiwanesiska staten att senast 2017 presentera en rapport där man visar hur det använda bränslet från reaktorerna ska tas om hand och slutförvaras. Det är där SKB International kommer in i bilden.

Intresset tar fart

Samtal med Taiwan har förts under lång tid men det var i oktober 2013 som intresset tog fart på allvar. Hans Forsström blev då inbjuden tillsammans med Timo Äikäs från Posiva till ett stort seminarium i Taiwan. Det handlade dels om hur Sverige och Finland fått framgång i sitt arbete med slutförvarsfrågan, dels om läget för slutförvarsprocessen i Taiwan. Dagen efter seminariet blev de båda skandinaverna inbjudna till Taiwans president för ett möte.

– Presidenten var mycket intresserad av hur Sverige och Finland lyckats komma överens med allmänheten och hur vi utvecklat de tekniska lösningarna. Efter det mötet var det som att proppen gick ur, berättar Hans Forsström.

Fler möten följde med experter från både SKB och Posiva, vilket nu lett fram till att ett treårigt samarbetsavtal skrivits. Avtalet innebär att SKB International ska stötta Taipower och hjälpa dem att organisera arbetet med att formulera slutförvarsplanerna. Avsikten är att använda motsvarande slutförvarsmetod som Sverige och Finland använder, KBS-3-metoden. Förutsättningarna skiljer sig en del från de svenska och finländska förhållandena. I Taiwan behöver man till exempel inte ta hänsyn till kommande istider, eftersom sannolikheten att landet ska drabbas av en istid är ytterst liten. Däremot är risken för jordskalv betydligt större och något man behöver ha med sig när man utformar förvaret.

Seminarier planeras

En stor del av SKB Internationals uppdrag kommer därför att handla om att överföra kunskap inom de olika områden som är viktiga för utformningen av slutförvarssystemet och för att kunna göra en säkerhetsanalys. Ett flertal seminarier kommer därför att hållas med deltagare från såväl Taipower som de två stora forskningsinstitut som kommer att stå för mycket av jobbet. SKB:s och Posivas experter har redan träffat en del av dem.

– Det har varit väldigt öppna och bra diskussioner samtidigt som vi har mött en väldigt positiv inställning hos de vetenskapsmän och tekniker som vi träffat. De är duktiga och vill verkligen lära sig det här med slutförvaring, säger Hans Forsström.

För Taiwan gäller det nu att visa att det finns geologiska möjligheter att slutförvara avfallet i landet. Viktigt är också att visa att man har kapacitet att genomföra en säkerhetsanalys och att rent tekniskt kunna genomföra slutförvaringen. Hittills har man varit försiktig med att peka ut någon plats för slutförvaret, det sker först senare i processen.

– Enligt deras nuvarande planering ska slutförvaret tas i drift 2055. Det är långt fram i tiden, men vi vet av erfarenhet att sådant här tar tid så jag tycker ändå att det är en ambitiös tidsplan, säger Hans Forsström.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 26 juni 2015