Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisationer och länder, ett 100-tal deltagare från 14 olika länder deltar varav hälften deltar på plats.

Konferensen handlar om flera olika långtidsförsök som är gjorda i Äspölaboratoriet med fokus på Prototypförvaret där SKB inom kort ska påbörja återtag. Kunskapen från dessa långtidsförsök är inte bara intressant för SKB, utan för många länder runt om i världen som jobbar med forskning och teknikutveckling för att kunna ta hand om sitt radioaktiva avfall, på ett säkert sätt.

Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

– Sverige ligger tillsammans med Finland och Frankrike långt fram i sina kärnavfallsprogram. Men även andra länder har expertis som är här för att ta del av kunskapen och bidra med sina egna insikter, säger Pär Grahm, enhetschef Slutförvarsteknik.

Under konferensens tre dagar är det störst fokus på långtidsförsöket Prototypförvaret som liknar det förvar som SKB ska bygga i Forsmark. På 450 meters djup i Äspölaboratoriet har SKB haft ett antal kapslar deponerade på samma sätt som i det framtida Kärnbränsleförvaret. Den innersta sektionen har varit försluten i 20 år och det är den som nu förbereds för återtag.

Brytning och provtagningar kommer att pågå under närmare två år. Alla delar ska undersökas, det vill säga kapslar, bentonitlera och berg. Detta efterföljs sedan av en analys- och modelleringsfas. Data från försöken blir en del i SKB:s framtida säkerhetsredovisningar. Resultaten kommer också att publiceras på SKB:s webb, i sedvanlig ordning.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 8 februari 2023