Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Storbritanniens platsval

Hallå där, Ann McCall, vice vd vid SKB International i Storbritannien! För några år startade Storbritanniens regering på nytt en platsvalsprocess där kommuner fick en förfrågan om de ville delta. Både Copeland och Allerdale som ligger i regionen Cumbria uttryckte då ett intresse.

Kan du beskriva den senaste utvecklingen när det gäller sökandet efter en plats för ett geologiskt slutförvar för högaktivt kärnavfall i Storbritannien?

– Den senaste frågan till kommunerna var om de ville delta även i nästa steg av processen, något som skulle ha inneburit mer detaljerade studier av kommunernas förutsättningar. Copeland och Allerdale röstade ja till detta men Cumbria, den region där de två kommunerna ligger, röstade nej. Och det hade tidigare beslutats att även om kommunerna sade ja krävdes det också ett ja från regionen för att man skulle gå vidare.

Därför har den ansvariga ministern sagt att processen nu kommer att avslutas i västra Cumbria. Men inriktningen från regeringens sida är även fortsättningsvis att högaktivt avfall ska tas om hand i ett geologiskt slutförvar efter att ha mellanlagrats på ett säkert sätt.

Vad kommer att hända härnäst?

– Regeringen kommer att återigen uppmana kommuner att anmäla sitt intresse för att delta i processen. Regeringen kommer också att fundera över vilka erfarenheter man kan dra av det som nu skett i västra Cumbria och prata med alla berörda parter.

Hur har Storbritannien hanterat frågan tidigare?

– Storbritannien har många olika former av högaktivt avfall ända sedan 1940- och 1950-talen. Men man har inte lyckats hitta platser och samhällen där man kan tänka sig att säga ja till lokaliseringen av slutförvar för detta och ett försök att anlägga ett berglaboratorium i mitten av 1990-talet i Cumbria misslyckades. Efter detta påbörjade regeringen en ny samrådsprocess som ledde till ett policybeslut om att den tekniska lösningen bör vara ett geologiskt slutförvar och att platsvalet ska ske på frivillig basis. Trots det som hänt i Cumbria fortsätter den processen nu.

Hur involverad har SKB International varit i det här arbetet?

– Vi har utvecklat ett nära samarbete med SKB:s motsvarighet i Storbritannien, NDA (Nuclear Decommissioning Authority). Det huvudsakliga målet är att hjälpa till så gott vi kan när det gäller att implementera geologisk slutförvaring. Detta inkluderar både att bistå med teknisk information samt att dela med sig av de svenska erfarenheterna när det gäller platsval och acceptansfrågor. Det arbetet kommer vi att fortsätta med.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 21 februari 2013