Stor internationell konferens på Äspölaboratoriet i Oskarshamn

SKB och Äspölaboratoriet är under vecka 37 värd för en stor internationell konferens organiserad av Internationella atomenergiorganet IAEA:s Waste Technology Section – Division of Nuclear Fuel Cycle and Waste Technology.

Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter kring vad som behöver göras och planeras för att kunna bygga geologiska slutförvar.

– Äspölaboratoriet är valt som plats för konferensen då det är en erkänd plats där man under lång tid lärt sig mycket om själva platsen, karaktäriserat, modellerat och byggt i berget i syfte att utveckla en metod för geologisk förvaring, säger Pär Grahm på SKB:s teknikavdelning.

Pär Grahm och Gerhard Hans Nieder-Westerman, IAEA

Ett 50-tal deltagare från ett 20-tal länder deltar på konferensen både på plats och via länk. Det rör sig om länder som kommit långt i sina slutförvarsprojekt som exempelvis Sverige, Finland, Frankrike och Schweiz samt länder som fortfarande är på planeringsstadiet.

– SKB är tillsammans med Posiva i Finland föregångare när det kommer till slutförvaring av använt kärnbränsle i kristallin berggrund, säger Gerhard Hans Nieder-Westerman på IAEA.

Det finska slutförvaret byggs nu med den metod som SKB har utvecklat. Anläggningen kommer att kunna tas i drift om några år.

Under konferensveckan är en heldag vikt åt genomgång av SKB:s program där även ett besök i Äspölaboratoriets underjordsanläggning ingår.

– Vi sätter stort värde i att kunna hålla konferensen hos SKB på Äspölaboratoriet. Här har man under lång tid bedrivit forskning och teknikutveckling som är intressant för andra länder att ta del av, avslutar Gerhard Hans Nieder-Westerman.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 13 september 2023