Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Helene Åhsberg, projektledare för tillståndsprövningen. Foto: Lasse Modin

Status i SKB:s kompletteringar

Hallå där, Helene Åhsberg, projektledare för tillståndsprövningen av KBS-3 (systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle) på SKB. Du är ansvarig för arbetet med kompletteringarna.

Hur går det?

Det går bra! Vi har mycket som ska vara klart nu under sommaren och hösten, och det rullar på.

Vad är det för ämnesområden som ska kompletteras?

Det är lite olika, beroende på om det är miljöprövningen hos Mark- och miljödomstolen (MMD) det gäller eller prövningen enligt kärntekniklagen som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Hos MMD kommer vi att komplettera i enlighet med det vi har angett tidigare, det vill säga under sommaren. Det handlar exempelvis om frågor om metodval, platsval och naturvård av olika slag. Till SSM kompletterar vi löpande under sommaren och hösten. Kompletteringen av frågor rörande inkapslingsanläggningen och mellanlagret Clab kommer dock att lämnas in senare än planerat.

Varför är den kompletteringen senarelagd? 

Under det här arbetet har vi kunnat konstatera att vi behöver se över möjligheterna för utökad mellanlagringskapacitet i Clab. Tidigare har vi planerat att ansöka om detta senare, men för att få bättre flexibilitet i systemet ser vi över möjligheten att göra detta redan nu, inom ramen för befintlig tillståndsprövning. Och det påverkar ju förutsättningarna för inkapslingsanläggningen då justeringar kring en eventuell utökad mellanlagringskapacitet måste jobbas in i underlaget.

Varför är det viktigt med en utökad mellanlagringskapacitet?

Vi vill säkerställa att vi i alla lägen har kapacitet i mellanlagret Clab för att ta emot använt bränsle från kärnkraftverken. Det handlar dock inte om nya bassänger, utan om att använda anläggningens fulla kapacitet, i befintliga bassänger. Vi beskriver det mer utförligt i vårt senaste forskningsprogram Fud 2013, men där har vi angett 2018 som lämplig tidpunkt för ansökan. Nu ser vi över möjligheterna att ansöka redan nu.

Vad är det som har hänt som gör att ni tittar på att tidigarelägga en sådan ansökan?

Det är lite olika faktorer som spelat in. Den enklaste förklaringen är väl att när vi har sett över både våra egna och andra aktörers tidsplaner så visar det sig att risken är stor att vi inte har möjlighet att få en sådan ansökan prövad, om vi väntar till 2018. Då finns nämligen risken att den prövning vi är inne i nu fortfarande pågår och det är inte möjligt att ha flera parallella tillståndsprövningar samtidigt. Det är en situation vi vill undvika.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 27 juni 2014