Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Helene Åhsberg, projektledare för tillståndsprövningen. Foto: Lasse Modin

Status i SKB:s kompletteringar

Hallå där, Helene Åhsberg, projektledare för tillståndsprövningen av KBS-3 (systemet för slutförvaring av använt kärnbränsle) på SKB. Du är ansvarig för arbetet med kompletteringarna.

Hur går det?

Det går bra! Vi har mycket som ska vara klart nu under sommaren och hösten, och det rullar på.

Vad är det för ämnesområden som ska kompletteras?

Det är lite olika, beroende på om det är miljöprövningen hos Mark- och miljödomstolen (MMD) det gäller eller prövningen enligt kärntekniklagen som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Hos MMD kommer vi att komplettera i enlighet med det vi har angett tidigare, det vill säga under sommaren. Det handlar exempelvis om frågor om metodval, platsval och naturvård av olika slag. Till SSM kompletterar vi löpande under sommaren och hösten. Kompletteringen av frågor rörande inkapslingsanläggningen och mellanlagret Clab kommer dock att lämnas in senare än planerat.

Varför är den kompletteringen senarelagd? 

Under det här arbetet har vi kunnat konstatera att vi behöver se över möjligheterna för utökad mellanlagringskapacitet i Clab. Tidigare har vi planerat att ansöka om detta senare, men för att få bättre flexibilitet i systemet ser vi över möjligheten att göra detta redan nu, inom ramen för befintlig tillståndsprövning. Och det påverkar ju förutsättningarna för inkapslingsanläggningen då justeringar kring en eventuell utökad mellanlagringskapacitet måste jobbas in i underlaget.

Varför är det viktigt med en utökad mellanlagringskapacitet?

Vi vill säkerställa att vi i alla lägen har kapacitet i mellanlagret Clab för att ta emot använt bränsle från kärnkraftverken. Det handlar dock inte om nya bassänger, utan om att använda anläggningens fulla kapacitet, i befintliga bassänger. Vi beskriver det mer utförligt i vårt senaste forskningsprogram Fud 2013, men där har vi angett 2018 som lämplig tidpunkt för ansökan. Nu ser vi över möjligheterna att ansöka redan nu.

Vad är det som har hänt som gör att ni tittar på att tidigarelägga en sådan ansökan?

Det är lite olika faktorer som spelat in. Den enklaste förklaringen är väl att när vi har sett över både våra egna och andra aktörers tidsplaner så visar det sig att risken är stor att vi inte har möjlighet att få en sådan ansökan prövad, om vi väntar till 2018. Då finns nämligen risken att den prövning vi är inne i nu fortfarande pågår och det är inte möjligt att ha flera parallella tillståndsprövningar samtidigt. Det är en situation vi vill undvika.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 27 juni 2014