Hallå där Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB:s avdelning för Forskning och Utveckling.

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Allan Hedin, foto Gabriel Liljevall.

Ansökan för slutförvarssystemet är redan godkänd av regeringen, varför behövs en ny analys?

— Vår senaste analys, SR-Site, den som låg till grund för vår ansökan för Kärnbränsleförvaret, lämnades in till myndigheterna år 2011. Nu har vi arbetat i många år på en uppdaterad analys som omfattar också den kunskap kring säkerhet efter förslutning som tillkommit det senaste decenniet. Den uppdaterade analysen utgör en hörnsten i all den redovisning som behöver godkännas av SSM för att vi ska få påbörja bygget av förvaret.

Varför publiceras rapporterna nu – de är ju inte tänkta att lämnas till SSM förrän nästa år?

— Vi har ju som princip att sprida det material vi tar fram till alla som är intresserade. Analysen är nu klar lite tidigare än nödvändigt och då finns det ingen anledning att vänta med att publicera. Det är också bra för oss själva att kunna referera till dessa rapporter i kommande arbete.

Kan du säga något om slutsatserna?

— Den viktigaste slutsatsen är som i den tidigare analysen SR-Site att ett säkert slutförvar kan byggas i Forsmark. Nu har vi ännu mer vetenskapligt och tekniskt underlag för den slutsatsen.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 22 februari 2023