Hallå där Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB:s avdelning för Forskning och Utveckling.

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Allan Hedin, foto Gabriel Liljevall.

Ansökan för slutförvarssystemet är redan godkänd av regeringen, varför behövs en ny analys?

— Vår senaste analys, SR-Site, den som låg till grund för vår ansökan för Kärnbränsleförvaret, lämnades in till myndigheterna år 2011. Nu har vi arbetat i många år på en uppdaterad analys som omfattar också den kunskap kring säkerhet efter förslutning som tillkommit det senaste decenniet. Den uppdaterade analysen utgör en hörnsten i all den redovisning som behöver godkännas av SSM för att vi ska få påbörja bygget av förvaret.

Varför publiceras rapporterna nu – de är ju inte tänkta att lämnas till SSM förrän nästa år?

— Vi har ju som princip att sprida det material vi tar fram till alla som är intresserade. Analysen är nu klar lite tidigare än nödvändigt och då finns det ingen anledning att vänta med att publicera. Det är också bra för oss själva att kunna referera till dessa rapporter i kommande arbete.

Kan du säga något om slutsatserna?

— Den viktigaste slutsatsen är som i den tidigare analysen SR-Site att ett säkert slutförvar kan byggas i Forsmark. Nu har vi ännu mer vetenskapligt och tekniskt underlag för den slutsatsen.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 22 februari 2023