Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Erik Lindvall började i oktober ett projektarbete för SKB som handlar om berggrunden och Johnny Söderquist gör sitt 20 veckor långa examensarbete. Foto: Gabriel Liljevall.

SKB lockar unga talanger

De närmaste åren har SKB ett stort rekryteringsbehov av arbetskraft. Att erbjuda sommarjobb till studerande inom geovetenskap är ett led i att göra SKB känt och attraktivt för unga, välutbildade personer.

SKB:s tidning Lagerbladet har träffat två målmedvetna unga killar, Johnny Söderquist och Erik Lindvall, som båda passar väl in i den framtida bilden. En av anledningarna till att Johnny Söderquist, 27 år, sökte sommarjobb på SKB var möjligheten att även få göra sitt examensarbete där.

– Det lockade mig väldigt mycket, säger Johnny, som går sista året på Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet.

Han tillbringade därför den gångna sommaren ute i fält och gjorde långtidsmätningar av grundvattennivåerna. SKB har närmare 200 mätpunkter i Forsmark och alla mätvärden läggs in i databaser.

Johnny fascineras av hur det fungerar, med allt från ytvatten till grundvatten, och varför jorden ser ut som den gör på olika platser världen över. Den teoretiska kunskapen han skaffat sig har gett honom en helt annan förståelse, menar han.

Uppvuxen i Kavarö

Men vägen till yrkesvalet har varken varit spikrak eller självklar. Johnny är född och uppvuxen i Kavarö utanför Öregrund. Han gick högstadiet på Frösåkersskolan i Östhammar och gymnasiet på Bolandsskolan i Uppsala. Han var skoltrött och valde byggprogrammet. Någon lockelse till teknik och fysik fanns inte på kartan.

I stället valde han att jobba några år på återvinningscentralen i Öregrund. Men insåg att det nog inte var det han ville ägna sig åt resten av livet. Personer i hans omgivning peppade honom och tyckte att han skulle plugga vidare eftersom han hade läshuvud.

Så Johnny tog sig i kragen, läste in det naturvetenskapliga basåret på Komvux, skrev högskoleprovet med poängen 1,5 och konstaterade sedan att han i princip kunde välja vilket program han ville vid Uppsala universitet.

Att nästan samtliga kurser inom Miljö- och vattenteknik innehåller miljöstudier ute i fält, var det som lockade Johnny mest när han läste programbeskrivningen.

Examensjobbet stundar

I vår är han klar med sin utbildning, efter fyra års studier. Men nu stundar först examensjobbet som pågår i 20 veckor. Redan när han sommarjobbade diskuterade han upplägget med sin handledare på SKB, Susanna Andrén. Tillsammans tog de fram ett lämpligt ämne för hans examensarbete.

Det går ut på att studera olika metoder för att kontrollera funktionen hos grundvattenrör samt att utföra praktiska tester så att metoderna kan jämföras. Johnny ska också göra beräkningar av olika slag.

– Mätningarna ligger till grund för SKB:s hydrologiska modeller och prognoser inför byggandet av Slutförvaret för använt kärnbränsle och är mycket viktiga, säger Susanna Andrén.

Erik skippade studieresan

Erik Lindvall, 17 år, går sista året på Naturvetenskapliga programmet på Bruksgymnasiet i Gimo. Han ratade klassens studieresa till Skottland när han fick chansen att jobba åt SKB.

– Det var tack vare min mentor, Lasse Lindblom, som jag fick möjligheten. Det lät spännande och jag är intresserad av fysik och just berget. Det är så många faktorer som ingår i hur berget påverkas. Alla naturvetenskapliga ämnen berörs – mekaniska, biologiska och kemiska, säger Erik.

Upplägget på arbetet har han gjort helt själv även om han förstås diskuterat en hel del med forskare på SKB. Men han fick ganska fria händer i sitt upplägg.

I oktober gjorde Erik en veckas praktik på SKB. Han kontrollerade bland annat mätdata och internspänningar i berget. Han samlade på sig en stor mängd data som han räknar med att kunna använda och söka svar i för sina frågeställningar i projektarbetet ”Berggrundens säkerhet vid lagring av radioaktivt avfall”.

Hoppade över femman

Blott 17 år gammal vet Erik vad han vill och intresserad av naturvetenskap har han alltid varit.

Han bor i Morkarla utanför Österbybruk där han också gick i skolan. Men när några av hans vänner i klassen över honom skulle börja ett nytt individuellt val med teknik och nya idéer på Vallonskolan i Gimo, ville han följa med dem. Han fick möjligheten eftersom han låg bra till. Så han hoppade över femman och gick direkt från fjärde till sjätte klass.

– Vi fick bygga och uppfinna. Det var jättekul. Men i dag är jag mer intresserad av biologi, fysik och det mer teoretiska. Jag vet nog fortfarande inte vad jag vill göra, men jag har alltid vetat att det ska handla om naturvetenskap. Mamma är biolog så jag har väl fått en del av mitt intresse från henne.

Eriks projektarbete ska vara klart i slutet av vårterminen och han räknar med att det ger honom massor av kunskap.

– Personligen värdesätter jag kunskap väldigt mycket och det blir nog den största fördelen med arbetet. Och att jag kan sprida informationen till andra.

Vill hitta ”grejen”

Framtiden ligger öppen och Erik känner sig fortfarande fram. Han vill hitta ”grejen”, det som fångar hans intresse allra mest.

– Det som skulle vara optimalt för mig är att arbeta i projekt. Där det blir stor diversitet och där man får jobba på olika platser, med olika saker inom olika områden. Ett brett arbetsfält är nog roligt tror jag, säger Erik.

Kanske blir det inom SKB. Han tycker att det är en trevlig organisation med en bra arbetsmiljö.

– Där finns många forskare, kunniga inom många olika områden som samlas för att lösa den här stora utmaningen. Det är spännande.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 29 november 2018