Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Helene Åhsberg projektledare på SKB för tillståndsprövningen.

SKB förbereder sig för miljöprövning

I slutet av förra veckan meddelade Mark- och miljödomstolen, MMD, att miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om Sveriges använda kärnbränsle går vidare med huvudförhandling i september.

Det var ett efterlängtat beslut. Vad händer nu och hur förbereder sig SKB inför prövningen?

Nu fortsätter vi med den interna planeringen. Förutom att förbereda våra presentationer är det många praktiska detaljer som det ska ordnas innan det är dags för huvudförhandling. Många personer på företaget är naturligtvis involverade. Till att börja med ska vi senaste den 3 april lämna in vårt förslag till förhandlingsordning till domstolen. Det betyder att vi ska föreslå hur vi på SKB tycker att huvudförhandlingen kan genomföras på bästa sätt så att alla frågor får en bra en belysning. Det är dock miljödomstolen som slutligt bestämmer i vilken ordning olika frågor i förhandlingen tas upp.

Vi ska också under våren gå igenom de remissynpunkter som vi fått in, och till den sista juni planerar vi att lämna in en uppdaterad villkorskatalog och en sammanställning över de åtaganden som vi har gjort i ansökan.

Var kommer förhandlingen att hållas?

Vi kommer att föreslå att en inledande del av förhandlingen hålls i Stockholm. SKB kommer också att föreslå att förhandling hålls en vecka i Oskarshamn och en vecka i Östhammar. Dels för att rätten ska kunna göra syn på de platser det handlar om, men också för att kommuninvånarna i Östhammar och Oskarshamn ska få en chans att följa förhandlingarna. Det är ett plus, menar vi, att de miljöfrågor det handlar om behandlas lokalt. Men det är viktigt att framhålla att det är domstolen som bestämmer hur förhandlingarna ska läggas upp.

När huvudförhandlingen är över vad är då nästa steg i tillståndsprövningen?

Efter själva förhandlingen drar rätten sig tillbaka för att skriva sitt yttrande. Vanligtvis har domstolen två månader på sig för att fastställa dom, men i det här fallet avges ingen dom utan domstolen vänder sig till regeringen med ett yttrande om verksamheten kan anses tillåtlig enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt att de vid samma tidpunkt också kommer att lämna sitt yttrande till regeringen med en bedömning enligt Kärntekniklagen. Därefter kommer regeringen att inhämta Östhammars och Oskarshamns kommuners ställningstagande innan de säger ja eller nej i tillåtlighetsfrågan. Inför sitt ställningstagande har Östhammars kommun också sagt att man planerar att ha en rådgivande folkomröstning om slutförvaret i februari nästa år.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 24 mars 2017