Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB beklagar utträde ur referensgrupp

Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, forskare på KTH, har begärt utträde ur referensgruppen för kopparkorrosion. SKB beklagar att de inte längre vill delta i arbetet med att öppet granska bland annat de försök som görs vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet.

Referensgruppen för kopparkorrosion startades 2010. Målsättningen från SKB:s sida var att ge möjlighet till insyn i de försök om kopparkorrosion som då planerades vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Försöken tillkom sedan forskare vid KTH (Kungliga tekniska högskolan) publicerat resultat som de tolkade som att koppar kan korrodera i vatten fritt från löst syre under bildning av vätgas. Något som traditionellt inte ansetts vara möjligt.

Medlemmarna i referensgruppen, däribland Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, har getts möjlighet att följa och kommentera försöken på Ångströmlaboratoriet. De har också tillfört värdefulla synpunkter och råd inför arbetet.

Stora ansträngningar

Det var efter att ha getts möjlighet att granska en delrapport som Peter Szakálos och Gunnar Hultquist valde att utträda ur referensgruppen. Som skäl till utträdet har de bland annat angett att arbetet uppvisat avsaknad av ”vetenskaplig seriositet”.

Det är två olika slags experiment som görs vid Ångströmlaboratoriet. Ett av dem har brottats med avsevärda problem, vilket både SKB och Uppsalaforskarna är fullt medvetna om. Men från SKB:s sida delar vi inte bilden att arbetet uppvisat brist på vetenskaplig seriositet. Tvärtom har mer långtgående ansträngningar att kontrollera vissa experimentella förhållanden gjorts vid försöken i Uppsala än i något annat liknande experiment. Stora insatser har också gjorts för att åtgärda kvarvarande problem så att båda försöken kan drivas vidare. Från SKB:s sida har vi därför fortsatt förtroende för Uppsalaforskarna och deras arbete.

Endast en delrapport

Efter genomgången granskning bearbetas nu delrapporten från Uppsalaförsöken av forskarna vid Ångströmlaboratoriet. Därefter kommer den att publiceras, som just en delrapport med preliminära resultat och med angivande av vad som väntar av kommande arbete. Det fortsatta arbetet är redan i gång och slutsatser baserade på hela arbetet kommer att publiceras senare, också det efter sedvanlig expertgranskning.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 6 november 2013