Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB ansöker om att få bygga ut SFR

Den 19 december lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. En milstolpe passerades och ett stort steg togs mot en slutgiltig lösning för rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken.

– Utbyggnaden av SFR är en viktig milstolpe för SKB och det svenska kärnavfallsprogrammet. Nu tar vi ett steg närmare målet att kunna ta hand om det radioaktiva avfallet både från driften och avvecklingen av de svenska kärnkraftverken, säger Christopher Eckerberg, vd för SKB.

Illustration över SFR som visar den planerade utbyggnaden (blå) i anslutning till befintlig anläggning (grå). Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: LAJ Illustrationer.

SKB lämnade under dagen över ansökningarna i form av ett par lådor och några usb-minnen till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Det handlade om sammanlagt ungefär 6 000 sidor.

– Det vi visar i ansökningarna är att utbyggnaden kan ske säkert utan att ha någon negativ inverkan på befintlig anläggning. Säkerheten bibehålls även vid driften av den utbyggda anläggningen samt efter förslutning, berättar projektledaren Peter Larsson.

Reaktorer behöver rivas

SFR i Forsmark togs i drift 1988 och redan från start talades det om en framtida utbyggnad. De planerna aktualiserades när Barsebäcks två reaktorer stängdes av. Under driften har en del radioaktiva ämnen fastnat på bland annat byggnadsdelar och rör. Vid rivningen kommer dessa delar att samlas upp och transporteras till SFR för slutförvaring.

AnsokanSFR03b_300px

Projektledaren Peter Larsson kommer i dag att lämna över ansökningarna till myndigheterna. Foto: Lasse Modin.

Men det handlar inte bara om Barsebäck, så småningom kommer även reaktorer som fortfarande är i drift i dag att behöva rivas. Dessutom blir det utökade mängder driftavfall på grund av förlängda drifttider vid kärnkraftverken.

Rymmer mer

Efter utbyggnaden kommer SFR att bli nästan tre gånger så stort som i dag, och rymma sammanlagt 171 000 kubikmeter avfall. Den utbyggda delen kommer att bestå av sex nya bergssalar under havsbottnen utanför Forsmark. De placeras på samma djup som den nedre delen av nuvarande SFR, det vill säga 140 meter ner i berget.

Någon gång i framtiden kommer även de nio reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken att stå uppradade i en av bergssalarna nere i förvaret. Tankarna är stora och utredningar har visat att det är bäst att slutförvara dem hela. För att få ner dem i förvaret planerar SKB också för en ny större nedfartstunnel.

– När allt är klart kommer hela SFR att vara en väl fungerande och modern anläggning med plats för svenskt låg- och medelaktivt avfall både från drift och från rivning, säger Peter Larsson.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 18 december 2014