Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Skarpa ögon på SKB

I början av mars kom 13 personer från WANO till SKB:s anläggningar i Forsmark och Oskarshamn. Med stor noggrannhet granskade de allt från driften till hur ledningen styr verksamheten. Resultatet blev en lista med förbättringsåtgärder som SKB nu ska genomföra.

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR i Forsmark, liksom Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab i Oskarshamn, är säkra anläggningar med en fungerande driftsorganisation. De granskas ständigt bland annat av myndigheterna.

– Men vi är knappast bäst i världen på allt och det är den måttstocken WANO använder sig av, förklarar Ingrid Wigstrand som är SKB:s projektledare för granskningen.

WANO är kraftindustrins egen organisation som bildades några år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Målsättningen var att hjälpa till att förbättra kärnsäkerheten i medlemmarnas anläggningar. Det sker bland annat genom att utföra granskningar hos varandra.

Från flera länder

Medlemmarna i den grupp som besökte SKB i Sverige kom från bland annat Frankrike, England och Kina. Sedan SKB blev medlem i WANO 2011 har vi också bidragit genom att skicka vår personal till anläggningarna som granskats på andra håll i världen.

– En sådan här granskning är som en internrevision. Den grupp som kom till oss bestod av 13 personer från olika kärntekniska anläggningar runt om i världen och har jobbat länge inom industrin. De gav oss råd utifrån sina erfarenheter och sin kunskap, förklarar Ingrid Wigstrand.

Hon berättar att SKB självt valt att genomföra en WANO-granskning. Även internt jobbar personal och ledning ständigt med förbättringar. Men ibland kan det vara nyttigt att få andra ögon som ser utifrån den verksamhet som bedrivs.

– Det är kanske just det som är själva poängen. Vi går där varje dag och experterna från WANO gör det inte. De refererar mycket till sin egen verksamhet och säger: Så här gör vi? Varför gör ni så här? De går runt överallt i anläggningarna och jobbar sig uppåt i organisationen, förklarar Ingrid Wigstrand.

Konstruktiv kritik

Sammanlagt pågick granskningen under nästan tre veckor. Både SFR i Forsmark, mellanlagret Clab i Oskarshamn och huvudkontoret i Stockholm fick besök. Resultatet blev en lista med konkreta råd och konstruktiv kritik för organisationen att gå igenom och analysera.

Om ett och ett halvt år ska granskningen följas upp. Senast då ska påpekandena vara åtgärdade.

Nu har WANOS:s granskare rest hem och Ingrid Wigstrand och hennes kolleger kan andas ut.

– Det har varit tre hektiska veckor för att få allt att fungera, säger hon och konstaterar att SKB:s personal har varit öppen och svarat på granskarnas alla frågor om verksamheten.

– Jag är övertygad om att granskningen kommer att få stora och positiva effekter för SKB. Det kommer att ge oss en knuff framåt att verkligen ta tag i problem som vi har och åtgärda dessa, säger hon.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 27 mars 2013