Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Några av de besökande eleverna får information av SKB. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Sjundeklassare mötte lokala företag

Det var full fart på Kapsellaboratoriet när Teknikcollege i Oskarshamn anordnade arbetsmarknadsdagarna för sjundeklassarna i kommunen. Totalt cirka 300 elever besökte laboratoriet under tre torsdagar i oktober.

Tanken med arbetsmarknadsdagarna är att eleverna under lekfulla former ska få en första introduktion till de lokala företagen som ingår i Teknikcollege. Förhoppningen är att man på så sätt föder en tanke som leder till att eleverna senare söker sig till en lämplig utbildning så att de så småningom kan börja jobba på något av företagen.

Teknikcollege har bildats just för att bidra till att tekniskt inriktade företag ska kunna få tag på kvalificerad arbetskraft även i framtiden. Kajsa Engholm på SKB är ordförande i Teknikcollege och hon säger så här om årets arbetsmarknadsdagar.

Porträttbild på Kajsa Engholm.

Kajsa Engholm, skolinformatör.

– Det är fantastiskt att medlemsföretagen samarbetar så bra och verkligen prioriterar våra lokala skolor och deras elever. Se bara på Scania till exempel, som körde en helt ny lastbilshytt till Kapsellaboratoriet och bemannade sin station med fem personer en av dagarna! Eleverna blev säkert imponerade av att få sitta i förarsätet och hålla i ratten och trycka på instrumentpanelens alla knappar och spakar. Det skapar intryck som eleverna kommer att minnas länge!

Kluriga uppgifter

Förutom SKB och Scania fanns Saft, Press Kogyo, Attraktiva Oskarshamn och OKG på plats. Eleverna fick även träffa elever från de gymnasieprogram som är lämpliga att läsa på för att få jobb på de företag som är med i Teknikcollage.

För att få det hela att flyta på var klasserna indelade i sex grupper när de kom, och så fick företagen ungefär en kvart med varje grupp. Under den kvarten informerades eleverna om företaget och fick lösa en uppgift som på något sätt kopplade till företaget. Den klass som lyckats bäst med alla uppgifterna får sedan ett pris i form av en gemensam aktivitet för klassen.

Uppgifterna var kluriga på olika sätt och kunde handla om att räkna ut energiåtgång på lampor, bygga ett batteri eller effektivisera en process. På SKB:s station var slutuppgiften att försöka lista ut vilka tre av fyra angivna jobb som fanns på SKB. En inte alldeles lätt uppgift visade det sig. Två av jobben var lätta att räkna ut – säkerhetsingenjör och klimatexpert – men sedan var det svårare. De flesta grupperna var ganska säkra på att det inte fanns någon grodhotellsbyggare, så det valde man bort, även om de inte hade någon aning om vad en scientolog är. En viss förvåning uppstod när de fick veta att SKB faktiskt har byggt ”grodhotell” i Forsmark.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 30 oktober 2017