Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Förra året var det runt 5 000 som besökte Sigrid i Almedalen. Foto: SKB.

Sigrid på plats i Visby

När SKB:s transportfartyg m/s Sigrid angör sin kajplats i Visby hamn i slutet av juni, så gör hon det fullastad med information. Och precis som premiäråret har hennes lastrum då förvandlats till en mötesplats redo att ta sig an nyfikna besökare och vetgiriga seminariegäster.

SKB har varit i Almedalen under många år, först med trotjänaren m/s Sigyn och sedan 2014 med efterträdaren m/s Sigrid, som dessutom passade på att bli döpt under sin premiärvistelse i Visby hamn. Det är ett tillfälle att informera besökare om SKB:s verksamhet, såväl den befintliga som det som planeras i form av slutförvar. Det är också en unik möjlighet att träffa beslutsfattare för att uppdatera dem om vad som händer i de frågor SKB ansvarar för.

Men något dop eller liknande är inte aktuellt i samband med årets vistelse. I stället är det fullt fokus på att informera, svara på frågor och lyssna på synpunkter från besökare ombord.

Utställning i lastrummet

Söndagen den 28 juni öppnas Sigrids lastlucka, och besökare välkomnas ombord. I det lastutrymme som till vardags transporterar radioaktivt avfall i särskilda transportbehållare har då byggts upp en omfattande utställning där SKB:s guider och forskare finns tillgängliga för att informera och svara på frågor. Där finns också en populär seminarielokal, där andra företag eller organisationer arrangerar seminarier under politikerveckan.

Finland och forskning i centrum

Ett återkommande och naturligt tema för SKB är forskning. I mer än 30 år har SKB bedrivit forskning inom området slutförvar av använt kärnbränsle och det är ofta kring det arbetet som de flesta frågor som kommer från besökarna kretsar. Men i år förväntas även det finländska programmet, som sker i nära samarbete med det svenska, uppmärksammas.

– För några månader sedan fick vår finländska motsvarighet Posiva ett positivt utlåtande på sin slutförvarsansökan från deras strålsäkerhetsmyndighet, STUK. De har valt att använda sig av samma metod som SKB, och vi har omfattande gemensam forskning. Detta har rönt stort intresse även här i Sverige, och vi har märkt att vi får många frågor om vad som händer på andra sidan Östersjön, och hur det påverkar vårt arbete. Så det vill självklart berätta mer om när vi möter besökare ombord, berättar Anna Porelius, SKB:s kommunikationschef.

Besöker Forsmark

Inför förra årets premiärvecka fick Oskarshamnsborna en möjlighet att besöka det då nya fartyget, då veckan i Visby föregicks av några dagar i Oskarshamns hamn. I år är det istället invånarna i Östhammars kommun som ges tillfälle till att komma ombord och besöka utställning. Detta då m/s Sigrid kommer att finnas i Forsmarks hamn under totalt tre dagar, tisdag 23 juni till onsdag 25 juni. Därefter avseglar SKB:s transportfartyg till Visby för att ta sig an ännu en vecka i Almedalen.

– Vi ser fram emot en intensiv vecka, med många möten. Vi hoppas att minst lika många som förra året tar chansen att komma ombord och ställa sina frågor, prata med våra experter och ta del av det viktiga arbete som SKB ansvarar för, avslutar Anna Porelius.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 17 juni 2015