Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Betydelsen av gas i berget är en viktig pusselbit för att förstå hur sulfid kan bildas och transporteras i berget. Björn Hallbeck och Karsten Pedersen från Microbial Analytics AB demonstrerar och testar en metod för gasprovtagning i Äspölaboratoriet. Foto: David Zander.

Satsning på sulfidforskning

Sulfid och vilken betydelse det har vid slutförvaring av använt kärnbränsle är något som SKB studerat länge. I ett samarbetsprojekt med finländska Posiva tar man nu ett helhetsgrepp på de olika frågorna om sulfid i slutförvarsmiljö och förstärker på så sätt forskningen inom området.

Vid slutförvaring av använt kärnbränsle måste kopparkapseln skyddas mot korrosion. När SKB analyserat den långsiktiga säkerheten har det visat sig att sulfid är den viktigaste orsaken till att kapseln skulle kunna angripas av korrosion. Halten sulfid kan dock variera mycket. För att få bättre kunskap om vilka processer som påverkar bildandet av sulfid har SKB tillsammans med systerorganisationen Posiva startat ett paraplyprojekt där både pågående och nya studier kring sulfid samlas.

– SKB och Posiva har många liknande frågeställningar när det handlar om sulfid och det här samarbetsprojektet är ett sätt att optimera arbetet och nyttja våra resurser på bästa sätt, säger SKB:s Birgitta Kalinowski som är projektledare.

Tre delar

Projektet som ska pågå till 2017 består av ett flertal delprojekt samlade i tre arbetsområden: sulfid i berget, sulfid i lerbufferten och återfyllningen samt ett område där målet är att ta fram verktyg för att kunna tillämpa den nya kunskapen om sulfid vid bedömningar av den långsiktiga säkerheten i ett förvar för radioaktivt avfall.

Flera av delprojekten handlar om mikrober. Vissa mikrober, så kallade sulfatreducerande mikrober, kan nämligen omvandla sulfat till sulfid. Sulfat finns i olika kemiska föreningar, bland annat i mineraler i berget, men också i lerbufferten.

– Det finns mycket som begränsar mikrobernas aktivitet i förvaret, men om mikrober får fri tillgång till näring och energi kan de genom att de bildar sulfid också komma att skada kapseln på olika sätt. Det behöver vi mer detaljerad kunskap om och där något vi kommer att titta närmare på i flera av delprojekten, berättar Birgitta Kalinowski.

Mikrober studeras

I Forsmark har man till exempel sett att sulfidhalten i borrhål varierar mycket; den är hög när vattnet står stilla i borrhålet men sjunker när man pumpar ut vatten för provtagning. Här misstänker man att det är mikrober som orsakar variationerna men frågan är varför. Kan det finnas andra ämnen i mätutrustningen som påverkar mikrobernas aktivitet? Och hur pass representativa är då mätresultaten för den verkliga sulfidhalten i grundvattnet? Det ska undersökas i ett av delprojekten.

Ett annat handlar om undersökningar av mikrobernas möjlighet att överleva i bentonitbufferten och hur buffertens svälltryck påverkar deras överlevnad. Experimenten genomförs vid forskningsföretaget Microbial Analytics AB i Göteborg. Andra delprojekt sker i Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn eller i Onkalo som är Posivas underjordslaboratorium.

– I samband med granskningen av säkerhetsanalysen för Kärnbränsleförvaret ställde Strålsäkerhetsmyndigheten frågor om hur mycket sulfid man kan förvänta sig att det finns i slutförvaret efter lång tid. Om förvaret fungerar som det är tänkt så kommer det inte vara något problem, men vi måste reda ut alla möjligheter och se om det kan finnas någon risk att sulfid kan påverka förvarets funktion, avslutar Birgitta Kalinowski.

Mer information

Äspölaboratoriet

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 1 december 2014