Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Dessutom finns ett väl fungerande transportsystem med fartyget m/s Sigrid. SKB:s driftavdelning säkerställer att de kärntekniska anläggningarna är redo att ta emot radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, sköter driften av samt kontrollerar anläggningen under årets alla dagar.

Ulrika Broman, driftchef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

– SKB:s uppdrag är en viktig del för den fossilfria kärnkraftsproduktionen i Sverige och vår driftverksamhet är en prioriterad del i uppdraget. Att vi på ett säkert och systematiskt sätt tar hand om det radioaktiva avfallet är vårt främsta hållbarhetsarbete, säger Ulrika Broman, avdelningschef för Drift- och underhåll på SKB.

– Men med det sagt, vi kan inte luta oss tillbaka, hållbarhetsarbetet är ett ständigt pågående arbete, menar Ulrika.

M/s Sigrid står för ungefär 70 % av SKB:s totala utsläpp av klimatpåverkande gaser, därför har SKB infört en stegvis inblandning av miljödiesel, HVO97, i drivmedlet. Miljödieseln innebär att koldioxidutsläppen minskar med cirka 1,7 ton/m3 när HVO97 förbränns jämfört med vanlig diesel, vilket under 2022 gett en total minskning på cirka 85 ton koldioxid. Under 2023 har SKB för avsikt att utöka användningen av HVO97 på m/s Sigrid.

– Övergången till miljödiesel gör att våra transporter minskar sin klimatpåverkan samtidigt som säkerheten fortsatt är hög. Vi har initialt valt att fokusera på den enskilt största källan till utsläpp inom driftverksamheten men parallellt pågår många fler hållbarhetsinitiativ. Målet är att stegvis minska klimatavtrycket och att år 2040 nå nettonollutsläpp från hela SKB:s verksamhet, säger Ulrika inspirerat.

SKB:s drift-och underhållsavdelning ansvarar för den dagliga driften på anläggningarna. Det omfattar mottagning och hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det innebär också att sköta anläggningarna vad det gäller förebyggande underhåll, driftövervakning, planering av transporter samt att se till att SKB uppfyller myndigheternas krav.

Under de närmaste åren kommer driftavdelningens fokus vara att integrera SKB:s nya anläggningar och dess utökade verksamhet i arbetet. SFR ska under kommande år byggas ut, vilket innebär att nuvarande anläggning ska integreras med utbyggnaden och bli en gemensam anläggning. Det innebär bland annat att olika system ska samfungera och vara effektiva. För mellanlagret Clabs del handlar det om förberedelser för att kunna utöka lagringen till 11 000 ton bränsle, nuvarande anläggning har tillstånd för 8 000 ton. Dessutom ska nya transportbehållare och nytt markfordon driftsättas.

Avdelningen består i dag av cirka 130 personer och här jobbar främst tekniker och ingenjörer med kunskap inom olika områden.

– Jag är så stolt över vår personal som varje dag, dygnet runt, tar hand om det radioaktiva avfallet på ett säkert och effektivt sätt. De tar stort ägarskap över sitt uppdrag och jag imponeras av deras höga kompetens och sättet de delar med sig av sin kunskap till andra kollegor, avslutar Ulrika.

Se mer om Clab och SFR

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 18 januari 2023