Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Hallå där …

Helén Segerstedt, projekt SFR Utbyggnad. Foto: Inger Brandgård

Prövningen av SFR utbyggnad påbörjad

Hallå där, Helén Segerstedt, som jobbar med tillståndsprövningen av ansökningarna om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark för SKB:s del.

Vad har hänt sedan ansökningarna lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen i slutet av 2014?

Det som har hänt är att Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat att man anser att underlaget är tillräckligt komplett för att det ska vara möjligt att granska och därefter skickat ut ansökningarna på remiss. Även Mark- och miljödomstolen har skickat ut ansökningarna på remiss.

Vilka är det som får tycka till då?

Mark- och miljödomstolen, som hanterar prövningen enligt miljöbalken, skickar det till en lite trängre krets. Strålsäkerhetsmyndigheten, som hanterar ansökningarna enligt kärntekniklagen, har gått ut ganska brett och sammanlagt handlar det om ett 30-tal instanser: myndigheter, miljöorganisationer, kommunen, länsstyrelsen och så vidare. Remissinstanserna får yttra sig både om de anser att ansökningarna är kompletta och om själva sakfrågan.

När kommer yttrandena att börja komma in?

Några yttranden har redan kommit, från Kärnavfallsrådet och länsstyrelsen bland annat. Men Strålsäkerhetsmyndighetens remissinstanser har till den 30 september på sig att yttra sig. Myndigheten har också skickat ansökningarna till externa granskare i både Sverige och utomlands. Under hösten kommer de svaren att tas emot och sammanställas av myndighetens egna experter. De skriver sedan ett yttrande till oss där de berättar vilka kompletteringar de vill ha.

Ni hade också ett informationsmöte med Strålsäkerhetsmyndigheten och remissinstanserna nu i maj månad. Vad fick ni för frågor under det mötet?

I första hand var mötet till för att vi skulle förklara hur man hittar i ansökningarna, var står vad och så. Ansökningarna är ju totalt sett på 6 000 sidor så det är en hel del att sätta sig in i. Men vi fick också frågor om den långsiktiga säkerheten, hur vi hanterar osäkerheter i säkerhetsanalysen och hur vi har valt olika klimatscenarier bland annat.

Hur kommer ni på SKB att jobba med tillståndsprövningen av SFR-utbyggnaden framöver?

Hela projektet kommer att bli involverat med att hantera frågor och ta fram svar. Men sedan har vi också en kärngrupp på en handfull personer som jobbar specifikt med tillståndsprövningen. Vi vill se till att vi inte försinkar tidsplanen i onödan utan kan leverera underlag när det efterfrågas.

Vi jobbar också mycket tillsammans med den grupp som sköter tillståndsprövningen av slutförvarssystemet för använt kärnbränsle (det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark bland annat). Det är viktigt att vi har en samsyn.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 26 maj 2015