Denna text är äldre än 2 år och kan innehålla inaktuell information.

Positiva omdömen i ny strålsäkerhetsvärdering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, höjer betyget för SKB i den senaste strålsäkerhetsvärderingen. Myndigheten lyfter särskilt fram en positiv utveckling inom områdena ledning och styrning, kompetens, säkerhetsgranskning samt säkerhetsprogram.

Rapporten omfattar verksamheten vid SKB:s mellanlager Clab i Oskarshamn och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark under en treårsperiod mellan 2018 och 2021. Jämfört med föregående period når SKB en högre värdering inom flera områden.

Sammanfattningsvis är det en ökad förmåga att följa upp avvikelser, brister och förbättringsområden som ligger till grund för SKB:s förbättrade omdöme, skriver SSM.

SKB:s vd Johan Dasht.

– Det här är en viktig framgång som vi ska vara stolta över. Det är också ett kvitto på att vi utvecklas och vi har jobbat engagerat och målmedvetet för att stärka vårt resultat. De här frågorna är centrala för hela SKB:s uppdrag och något vi måste leverera på och leva upp till hela tiden, säger vd Johan Dasht.

Myndigheten skriver att SKB bedöms ha goda rutiner för att följa upp och åtgärda egna identifierade brister och förbättringsförslag samt för att hantera myndighetens kommentarer från granskningar, verksamhetsbevakningar och inspektioner.

Peter Selting, chef för säkerhet, kvalitet och miljö.

– Vi har tagit tydligt ägarskap kring de här frågorna och driver utvecklingen inifrån. Därför är det glädjande att också den granskande myndigheten ser att de åtgärder som vi genomför ger gott resultat, säger Peter Selting, chef för SKB:s avdelning för säkerhet, kvalitet och miljö.

Som underlag för den nya värderingen har flera tillsynsåtgärder genomförts. Dessutom har SSM inhämtat information från SKB:s årsrapporter.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 18 mars 2022