Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Podcast-samtal om SKB:s viktiga uppdrag

SKB:s chef för Forskning och utveckling, Jessica Palmqvist, gästar podcasten Work at X där hon berättar om SKB:s unika uppdrag och varför personer med samhälls- och miljöengagemang plus teknikintresse bör söka sig till oss.

Podden riktar sig till ingenjörer och ingenjörsstudenter som letar efter den perfekta arbetsgivaren.

– Vid sidan av arbetet med mellanlagringen har vi arbetat med att ta fram en lösning för slutförvaringen av det använda kärnbränslet som vi hoppas få börja bygga inom en snar framtid. Vi bedriver driftverksamhet, teknikutveckling och forskning för hur man ska kunna ta hand om det här, och slutförvara det så att det är säkert i hundratusen år. Det är här det helt unika med SKB kommer in – vi jobbar med hur världen och platsen vi ska göra det här på ser ut om hundratusen år, säger hon bland annat i avsnittet.

Podden produceras av contentbyrån Borg & Owilli och programledare är teknikbloggaren och journalisten Elin Häggberg.

Du hittar avsnittet där poddar finns, bland annat här.

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 11 juni 2020