Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

Öppet hus och öppna frågor i Östhammar

SKB:s vd Eva Halldén medverkade på Öppet hus i Östhammar den 31 januari och svarade på frågor om de aktuella yttrandena från Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Tillfället att möta vd och höra mer om SKB:s fortsatta arbete kom en dryg vecka efter att domstolen och myndigheten lämnat sina yttranden om Kärnbränsleförvaret till regeringen. Det bjöds på kaffe och smörgåsar till de tappra besökare som trotsat blötsnö och kyla för att ta sig till SKB:s kontor.

Eva Halldén inledde med att konstatera att SSM, som prövat SKB:s ansökan enligt Kärntekniklagen, ger grönt ljus för det fortsatta arbetet. Enligt SSM har SKB förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. Mark- och miljödomstolens yttrande enligt miljöbalken ger också positivt besked kring flera viktiga delar i ansökan men domstolen anser samtidigt att det behövs ytterligare underlag i fem specifika frågor som rör de kopparkapslar som ska användas i slutförvaret.

Eva Halldén betonade att arbetet går vidare.

– Nu jobbar vi vidare med det här fördjupade underlaget till regeringen och vi är övertygade om att vi kommer att kunna besvara frågorna från Mark- och miljödomstolen.

– Vi kommer att kunna färdigställa och lämna in kompletteringarna under det här året, även om jag i nuläget inte kan säga exakt när.

Prövning mot två olika lagstiftningar

Mycket av arbetet är redan påbörjat eftersom nästa steg i prövningen enligt Kärntekniklagen är att lämna in en omfattande preliminär säkerhetsredovisning för Kärnbränsleförvaret till SSM. Där finns också svaren på flera av domstolens frågor med.

– Det här har ju varit en prövning utifrån två olika lagstiftningar, miljöbalken och kärntekniklagen, där den ena är en förtida prövning och den andra en stegvis prövning. Det här är två perspektiv som inte alltid går ihop.

– Vi kommer nu att bryta ut de delar i säkerhetsredovisningen som handlar om kopparkapslarna. De försök som inte är färdiga ännu kommer att bli klara under det här året, sa Eva Halldén.

Hon berättade sedan vidare om det omfattande analysarbete som pågår på SKB just nu för att se på vilka konsekvenser som domstolens yttrande får för huvudtidplanen.

– Hur lång tid det tar för oss att göra kompletteringarna kan vi ju styra över men inte den fortsatta handläggningstiden. Vi gör den här utvärderingen stegvis nu för att se hur vi ska jobba vidare.

Många frågor

Efter den sammanfattande introduktionen fanns tillfälle att ställa frågor, och både besökare och medier på plats passade på, bland annat just om hur den fortsatta hanteringen av tillståndsfrågan ser ut.

– I nuläget vet vi faktiskt inte riktigt. Frågan ligger nu hos Miljö- och energidepartementet och vi väntar på fortsatta besked.

Andra frågor rörde bland annat SKB:s fortsatta närvaro i Östhammar och Forsmark och Eva Halldén kunde berätta om planerna på ett utbyggt SFR – Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. SFR ska göras redo att ta hand om rivningsavfallet från de stängda svenska kärnkraftsreaktorerna. Ansökan om utbyggt SFR kungjordes av Mark- och miljödomstolen i december och det planeras för en huvudförhandling mot slutet av året.

SKB fortsätter planeringen för de stora byggprojekten i Forsmark och kommer att fortsätta rekrytera i samband med detta. Besökarna påmindes om att det finns många lediga jobb ute just nu, och att SKB bland annat söker en ny anläggningschef på SFR.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 2 februari 2018