Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s anläggning kommer att bidra till att hamnen blir mindre säsongsberoende. Det säger Curt Nilsson, vd för Hargs Hamn. Foto: Lasse Modin.

Omfattande planer för Hargs Hamn

SKB är med och planerar en modern utveckling av Hargs Hamn, som har anor från vikingatiden.

– SKB:s verksamhet blir väldigt bra för oss, säger Curt Nilsson, vd vid Hargs Hamn.

Dåtid och framtid knyts samman.

– Förprojekteringen är klar för en stor anläggning där bentonitlera ska kunna lagras, torkas och förvaras i silor i hamnen för att sedan transporteras till Forsmark, säger Leif Mattsson, projektledare för Kärnbränsleförvaret.

I Forsmark planeras Slutförvaret för använt kärnbränsle där bentonitlera är en viktig komponent. Nu väntar detaljplanering av SKB:s stora bentonitanläggning i Hargs Hamn. Förhoppningsvis kan byggnationen starta nån gång under första delen av 2020-talet.

– Eftersom vi inte kommer in med så stora båtar i Forsmark måste vi ta dem till Hargs Hamn. Det är ont om bulkhamnar så för oss är det bra att hamnen finns bara några mil bort, säger Leif Mattsson.

Hamnen expanderar

Harg, som förresten betyder kultplats eller offeraltare, nämns redan på vikingatiden och har under åren varit en viktig hamn, bland annat för utskeppning av stångjärn och malm från regionen. I dag expanderar hamnen och det byggs en spannmålsanläggning till Lantmännen och sedan tidigare hanteras fasta bränslen för olika bränslekunder.

– SKB:s verksamhet blir väldigt bra för oss, även om det ligger långt fram i tiden, säger Curt Nilsson, vd vid Hargs Hamn. Det bidrar till att vi får en blandning av verksamheter i hamnen och den är inte säsongsberoende, utan vi får en jämnare arbetsfördelning över året.

Curt Nilsson, vd Hargs Hamn.

Sedan i mars i fjol har SKB arbetat med förprojektet för bentonitanläggningen i hamnen. Det har gjorts beräkningar och skisser på hur lagringslokalen och processen ska se ut.

Stor anläggning

Det blir en stor anläggning dimensionerad för att kunna ta emot fartyg på upp till 40 000 ton med leveranser av bentonitlera.

När detaljprojekteringen är klar går SKB ut med offertförfrågningar på markarbeten, och på hela bygget. Byggnationen kan förhoppningsvis starta runt 2023 för att tas i drift för testverksamhet 2027-2028 och vara klar att användas 2030 då tunnlarna i förvaret börjar fyllas med det använda kärnbränslet.

– En liknande hamnanläggning har byggts i Luleå och den har fungerat som referens för oss. Där har vi kunnat titta på hur en sådan anläggning kan se ut, säger Leif Mattsson.

Ger arbetstillfällen

Hargs Hamn, som avsatt mark åt SKB, äger själv 55 hektar mark och Hargs Bruk äger 50 hektar av den omgivande marken, som också är detaljplanerad som hamn och industri.

– Skulle SKB behöva mer yta finns den möjligheten på brukets mark, säger Curt Nilsson, som gärna skulle vilja vara med i de mer detaljerade diskussionerna när projekteringen väl kommer i gång.

Det blir ett omfattande bygge när det väl börjar och verksamheten i hamnen kommer att beröra cirka tio personer.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 12 mars 2018