Denna text är äldre än 6 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s anläggning kommer att bidra till att hamnen blir mindre säsongsberoende. Det säger Curt Nilsson, vd för Hargs Hamn. Foto: Lasse Modin.

Omfattande planer för Hargs Hamn

SKB är med och planerar en modern utveckling av Hargs Hamn, som har anor från vikingatiden.

– SKB:s verksamhet blir väldigt bra för oss, säger Curt Nilsson, vd vid Hargs Hamn.

Dåtid och framtid knyts samman.

– Förprojekteringen är klar för en stor anläggning där bentonitlera ska kunna lagras, torkas och förvaras i silor i hamnen för att sedan transporteras till Forsmark, säger Leif Mattsson, projektledare för Kärnbränsleförvaret.

I Forsmark planeras Slutförvaret för använt kärnbränsle där bentonitlera är en viktig komponent. Nu väntar detaljplanering av SKB:s stora bentonitanläggning i Hargs Hamn. Förhoppningsvis kan byggnationen starta nån gång under första delen av 2020-talet.

– Eftersom vi inte kommer in med så stora båtar i Forsmark måste vi ta dem till Hargs Hamn. Det är ont om bulkhamnar så för oss är det bra att hamnen finns bara några mil bort, säger Leif Mattsson.

Hamnen expanderar

Harg, som förresten betyder kultplats eller offeraltare, nämns redan på vikingatiden och har under åren varit en viktig hamn, bland annat för utskeppning av stångjärn och malm från regionen. I dag expanderar hamnen och det byggs en spannmålsanläggning till Lantmännen och sedan tidigare hanteras fasta bränslen för olika bränslekunder.

– SKB:s verksamhet blir väldigt bra för oss, även om det ligger långt fram i tiden, säger Curt Nilsson, vd vid Hargs Hamn. Det bidrar till att vi får en blandning av verksamheter i hamnen och den är inte säsongsberoende, utan vi får en jämnare arbetsfördelning över året.

Curt Nilsson, vd Hargs Hamn.

Sedan i mars i fjol har SKB arbetat med förprojektet för bentonitanläggningen i hamnen. Det har gjorts beräkningar och skisser på hur lagringslokalen och processen ska se ut.

Stor anläggning

Det blir en stor anläggning dimensionerad för att kunna ta emot fartyg på upp till 40 000 ton med leveranser av bentonitlera.

När detaljprojekteringen är klar går SKB ut med offertförfrågningar på markarbeten, och på hela bygget. Byggnationen kan förhoppningsvis starta runt 2023 för att tas i drift för testverksamhet 2027-2028 och vara klar att användas 2030 då tunnlarna i förvaret börjar fyllas med det använda kärnbränslet.

– En liknande hamnanläggning har byggts i Luleå och den har fungerat som referens för oss. Där har vi kunnat titta på hur en sådan anläggning kan se ut, säger Leif Mattsson.

Ger arbetstillfällen

Hargs Hamn, som avsatt mark åt SKB, äger själv 55 hektar mark och Hargs Bruk äger 50 hektar av den omgivande marken, som också är detaljplanerad som hamn och industri.

– Skulle SKB behöva mer yta finns den möjligheten på brukets mark, säger Curt Nilsson, som gärna skulle vilja vara med i de mer detaljerade diskussionerna när projekteringen väl kommer i gång.

Det blir ett omfattande bygge när det väl börjar och verksamheten i hamnen kommer att beröra cirka tio personer.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 12 mars 2018