Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Nytt laboratorium ersätter provisorium

Erlandssons Bygg har fått i uppdrag att bygga ett nytt laboratorium åt SKB ute på Stora Asphällan i Forsmark. Byggarbetena ska påbörjas under sommaren och i slutet av september ska labbet vara klart för invigning.

Varje år tar SKB cirka 400 vattenprover i Forsmark för kemisk analys. Provtagningarna ingår i det pågående så kallade moniteringsprogrammet, som samlar in data om Forsmarksområdet för att ha som jämförelse när bygget av Kärnbränsleförvaret sätter i gång.

Provisoriskt fältlaboratorium

Fram till för några månader sedan har SKB använt ett provisoriskt så kallat fältlaboratorium för de kemiska analyserna. Det är en liten flyttbar vagn på 17 kvadratmeter som stått parkerad ute på Stora Asphällan. Den har nu passerat tioårsstrecket och måste bytas ut.

– Vi slutade använda det i december, och sedan dess har vi fått skicka iväg alla våra prover, säger Cecilia Berg, hydrokemist på SKB i Forsmark, och berättar att värmesystemet i vagnen hade gått sönder och att vagnen saknade både utifrånkommande vatten och tillräckligt med förvaringsutrymmen.

Byggs i moduler

Det nya laboratoriet som nu ska byggas blir på minst 64 kvadratmeter och kommer förutom ett fullt utrustat labb också att innehålla ett grovlabb för förvaring av prover och annan utrustning.

– Även det här ska vara flyttbart. Det ska byggas i tre moduler för att kunna plockas isär och flyttas när vi börjar bygga i Söderviken, berättar Folke Eriksson, SKB:s bygg- och anläggningssamordnare i Forsmark.

Cecilia Berg ser fram emot att i höst få arbeta i mer moderna och ändamålsenliga lokaler.

– Framför allt ska det bli skönt att få sätta i gång och göra de kemiska analyserna på plats igen, säger hon och berättar att hon för att upprätthålla kompetensen var tredje månad åkt ner till Äspöanläggningen för att ”träna”. I Äspös vattenkemilaboratorium i Oskarshamn gör man nämligen motsvarande analyser som i Forsmark.

Upptäcka förändringar

Innan det nya labbet är klart att tas i bruk måste alla instrumenten genomgå en ”hälsokontroll”.

– Man måste gå igenom dem och kontrollera att de inte skadats i flytten och att kontrollproverna överensstämmer med tidigare serier, att de håller samma höga kvalitet, säger Cecilia Berg, som nu håller på att ta fram en plan för hur kontrollerna ska genomföras.

Provtagningarna i Forsmark kommer att fortsätta ända till dess att Kärnbränsleförvaret är färdigbyggt och förslutet.

– Med de långa mätserierna som vi får kan vi upptäcka ifall byggarbetena orsakar förändringar i området. Det är viktigt för platsmodellen, säger Cecilia Berg.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 29 maj 2013