Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Forskningen har fört Daniel Svensson till flera spännande platser världen över. Här besöker han världens största bentonitgruva i Wyoming i västra USA. Där produceras MX-80-lera som är en av flera lertyper som han studerat i sitt doktorsarbete. Foto: SKB.

Nybliven doktor studerar lera på djupet

Daniel Svensson har sedan han var liten intresserat sig för stenar och mineraler. Nu har intresset tagit honom ända fram till en doktorstitel i oorganisk kemi, efter att han tidigare i mars la fram sin avhandling om bentonitlera vid Lunds universitet.

– Det har varit väldig intressant att studera bentonitlera, samtidigt är det skönt att nu kunna lägga arbetet med doktorerandet bakom sig, säger Daniel Svensson som är ämnesexpert inom bentonitmaterial på SKB.

Det var när han avslutat sina kemistudier i Lund som han 2006 fick en tjänst som industridoktorand på SKB i Oskarshamn. Syftet var att undersöka hur olika benonitlerors egenskaper kan förändras i olika miljöer, framför allt i en geologisk miljö som liknar ett slutförvar för använt kärnbränsle. Bentonitlera används där som en av tre barriärer som ska skydda det använda kärnbränslet vid slutförvaringen nere i berget.

– Resultaten från min forskning bidrar till att ge en bättre bild av hur bentoniten fungerar i en slutförvarsmiljö och vilka processer som påverkar den, förklarar Daniel.

Forskning i tre områden

En man håller i ett block med bentonilera. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Daniel Svensson är projektledare för ABM, Alternativa Buffertmaterial. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Han har fokuserat sin forskning på tre områden: Benonitlerors svällningsegenskaper, hur järn och andra metaller kan påverka bentonitlerans redoxkemi och mineralsammansättning.

Parallellt med studierna har han också arbetat med flera storskaliga försök i Äspölaboratoriet, i vissa som projektledare men framför allt som ansvarig för leranalyser. Något som kommit väl till pass i doktorsarbetet där han gjort djupare studier av lerprover från fyra av försöken i Äspölaboratoriet.

– Jag har gjort en hel del analyser i synkrotronacceleratorn på MAX-lab i Lund. Där skickar man elektroner runt i en ring, med nära ljusets hastighet och får röntgenstrålar med mycket hög intensitet. Metoden gör att man kan studera hur kemiska reaktioner sker i både tid och rum, exempelvis hur leran sväller under olika förhållanden, förklarar Daniel.

Förbättrad kunskap om lera

Han har även gjort egna kompletterande analyser i det materiallaboratorium som har byggts upp vid SKB:s forskningsanläggning på Äspö. Här vill SKB öka kompetensen inom området leranalyser för att i framtiden kunna genomföra de kvalitetskontroller som kommer att krävas vid Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

– Kunskapen om svällande leror i slutförvarsmiljö är god och på senare tid har vi kommit en bra bit framåt. Samtidigt är det ju så att mer kunskap öppnar också nya frågor, och jag kan se att det finns mer att utforska inom alla de tre områdena som jag studerat i mitt doktorsarbete.

Gediget intresse

Daniel har ett gediget intresse för stenar och mineraler ända sedan barnsben.

I samlingen därhemma finns en lång rad både vanliga och ovanliga mineraler, flera i form av vackra kristaller i olika färger och former. Lermineralerna ser dock inte lika spektakulära ut, men fascinerar på ett annat sätt.

– Lermineraler reagerar starkt på sin omgivning vilket gör att deras egenskaper också kan ändras ganska lätt. De påverkas till exempel av salt, fukt, temperatur och lösningsmedel, och de kan lätt plocka upp tungmetaller från omgivningen, berättar han och fortsätter:

– Lera kan bli ett av århundradets mest intressanta material med tanke på att det finns i stora mängder i naturen, det är relativt billigt att utvinna samtidigt som det har väldigt intressanta egenskaper som går att påverka ända ner till nanonivå.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 17 mars 2015