Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Bentonitmaterial hälls i pelletpressen som sedan pressar materialet till pelletar. Terese Bladström och Stefan Grandin Svärdh sköter här hanteringen. Foto: SKB.

Ny maskin gör lera till pelletar

I SKB:s Bentonitlaboratorium norr om Oskarshamn utvecklas metoder för att hantera bentonitlera i olika former. En del handlar om att tillverka bentonitpelletar. Tack vare en ny maskin kan nu SKB tillverka egen pellet till de experiment som planeras.

I Kärnbränsleförvaret kommer det behövas bentonitlera i olika former. Ringformade bentonitblock ska placeras runt kapslarna i deponeringshålen medan det i deponeringstunnlarna staplas rektangulära bentonitblock. Utrymmena som blir kvar mellan blocken och bergväggarna ska fyllas med bentonitpelletar av olika typ. Detta gäller både i tunnlarna och i deponeringshålen. Försök i fullskala har genomförts i Äspölaboratoriet vid flera tillfällen. Till dessa försök har det gått åt stora mängder bentonit-pelletar som då köpts in från olika håll. Vid ett tillfälle hyrdes en press in för att tillverka pelletarna på plats.

Egen produktion ger kontroll

Under kommande år planeras ytterligare storskaliga tester med buffert och återfyllning, både i Bentonitlaboratoriet och nere i berget i Äspölaboratoriet. En ny press har därför köpts in för att kunna tillverka bentonitpelletar på egen hand.

– Nu kan vi få bättre kontroll på kvaliteten på pelletarna eftersom vi blandar råmaterialet själva och med en egen press kan vi bättre styra tillverkningen utifrån, vilken typ av bentonitlera vi använder och vilken egenskap på pelletar vi eftersträvar, säger Lars Hjalmarsson som är aktivitetsledare för verksamheten i Bentonitlaboratoriet där pressen är installerad.

Inköpet är också ett viktigt steg för att förbereda och utveckla den industrialiserade processen i det framtida Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Lars-Erik Johannesson, expert inom geoteknik, förklarar:

– SKB:s plan är att tillverka bufferten och återfyllningen i egen regi i en särskild fabrik intill förvaret. Det är betydligt mer kostnadseffektivt och dessutom ger det oss bättre kontroll på kvaliteten på de olika delarna. Att köpa in en pelletpress nu är ett led i att förbereda en av processerna som ska ske i fabriken, säger han.

Storskaliga försök

Pressen i Bentonitlaboratoriet gör så kallade extruderade pelletar, vilket betyder att materialet pressas igenom en form och bildar små cylinderformade bitar. Den här typen av pelletar ska i första hand användas vid återfyllning av tunnlar. När pressen provkörts ska den tillverka cirka 50 ton pelletar, bland annat för storskaliga återfyllningstester. Det handlar om att testa metoder för att hantera vatten som flödar in i en deponeringstunnel under tiden som återfyllningen sätts på plats. Då gäller det att försäkra sig om att inte pelletarna spolas bort eller att bentonit-material löses upp och förs ut ur tunnlarna innan installationen är klar.
I Kärnbränsleförvaret kommer produktionen att bli betydligt mer omfattande. Varje dag kommer det att gå åt cirka 40 ton pelletar för återfyllning av deponeringstunnlar. I deponeringshålen går det åt mindre mängder, runt tre ton per dag.

Den nya pressen tillverkar extruderade pelletar som i första hand ska användas vid återfyllning av deponeringstunnlar. Färgen varierar, från gråbrunt till lite rödare nyanser, beroende på vilken typ av lera som används och varifrån den kommer.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 16 februari 2015