Ny geologibyggnad blir grönt centrum i Söderviken

I veckan tecknade SKB avtal med entreprenören Veidekke för att bygga nya kontor och verksamhetslokaler i Söderviken. Byggnaden som avses bli ett centrum för insamling och utvärdering av data från undersökningar och platsövervakning i området kallas för Geologibyggnaden och är mycket betydelsefull inför de kommande stora byggena i Forsmark.

För 40 år sedan ställdes vad som skulle vara en temporär byggnad upp på Stora Asphällan i Forsmark innehållandes en verkstad samt ett labb för platsövervakning- och undersökningsverksamheten. Byggnaden som står kvar än i dag är liten och gammal, och täcker inte de framtida behov som SKB:s verksamheter på Forsmarkshalvön kräver. I takt med att verksamheten expanderar samt att utbyggnaden av SFR och dess entreprenörer etablerar sig i samma område behöver flera verksamheter flyttas till de nya lokalerna.

Geologibyggnaden ska bland annat inrymma en verkstad för undersökningsverksamheten, förvaringsplats för borrkärnor och fältutrustning, kemilaboratorium, moderna kontorsplatser samt omklädningsrum. Fastigheten utformas med ändamålsenliga portar för fordon och utrustning samt intilliggande uppställningsytor utomhus.

Planen är att byggnaden ska uppföras i början på nästa år och driftsättas under våren 2025. Under efterföljande sommar kommer sedan befintlig utrustning att flyttas över från de gamla lokalerna och verksamheterna planeras starta igång i augusti samma år.

Byggnaden kommer att vara grön i dubbel bemärkelse, både byggnadstekniskt och utseendemässigt. Den ska byggas i två plan med en grund bestående av så kallad grön betong, en betong med lägre koldioxidutsläpp vid produktionen. Stommen och fasaden är av trä och så kommer byggnaden ha ett så kallat sedumtak, ett tak med levande växter ovanpå tätskiktet. Möjlighet till elbilsladdning kommer också finnas. Målsättningen är att nå en silvernivå enligt miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad”.

Entreprenören Veidekke som anlitats till detta projekt ser fram emot att bygga en ny Geologibyggnad med hög hållbarhetsprofil vilket ligger i linje med både Veidekkes och SKB:s mål för det gröna skiftet.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 20 oktober 2023