Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Miniturné om utbyggnad

I mitten av september inleder SKB en miniturné i Östhammars kommun för att berätta om planerna på en utbyggnad av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Tre stopp är inplanerade: Gimo, Östhammar och Öregrund.

Det är för att nå ut till de kommuninvånare som vanligtvis inte kommer till de lagstadgade samråden som projektledningen har valt att bege sig ut på vägarna.

– Om de inte kommer till oss får vi komma till dem. Hittills har vi haft två samråd om utbyggnaden av SFR, och vi ska ha ett tredje i höst. Men vi upplever att det är ungefär samma människor som kommer varje gång. De är väl insatta i projektet och deras kunskapsnivå är hög. På det här sättet vill vi nå och få in synpunkter från dem som inte är lika uppdaterade, säger Pia Ottosson, turnéledare men också ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningarna.

Kom förbi och prata med oss!

Turnén startar den 13 september i Gimo galleria. Den 17 september är man i Östhammars tätort, i kommunhuset på förmiddagen och på SKB:s nya kontor på eftermiddagen. Sista anhalt blir Öregrunds bibliotek.

– Vi har laddat med roll-ups och fyllt datorn med en massa intressanta bilder och fakta, berättar Pia Ottosson och säger att man nu har många fina illustrationer av bergssalarna och tunnlarna att visa.

– Vi hoppas så klart att många kommer förbi och pratar med oss. Ingen fråga är för stor eller för liten för oss, vi kommer att försöka besvara alla.

Är det något ämne som du tror att folk är särskilt intresserade av?

– På samråden har många haft frågor om transporter under byggtiden. Nu har vi uppdaterat transportutredningen, så där kan vi ha en del nya fakta att berätta om.

Ansökan lämnas in 2014

Under 2014 ska SKB lämna in sin ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen om att få bygga ut SFR, där rivningsmaterialet från i första hand Barsebäck ska förvaras. Ansökningsprocessen för utbyggnaden är densamma som för Kärnbränsleförvaret. In i det sista arbetar projektgruppen med att ta fram alla dokument som ska fogas till ansökan.

Fakta

FAKTA Miniturné

SKB-personal som är med på turnén är Pia Ottosson, Petra Adrup, Erica Wallin och Björn Linde. Projektledaren Peter Larsson kommer att vara med någon av dagarna.

Tidtabell
Fredag 13 september kl 14–17, Gimo galleria
Tisdag 17 september kl 10–13, kommunhusets entré
och kl 14–17 SKB:s kontor i Östhammar
Tisdag 24 september kl 16–19, Öregrunds bibliotek

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 9 september 2013