Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande och drift. Området kopplar till både vårt övergripande uppdrag, att skydda människa och miljö från det radioaktiva avfallet, och våra medarbetares och entreprenörers hälsa och säkerhet.

Ann-Louise Wiklander, HR-chef SKB. Foto Mikael Wallerstedt

Ann-Louise Wiklander, SKB:s avdelningschef för Human Resources berättar lite mer om Personal, hälsa och säkerhet i SKB:s färdplan.

Varför är det här ett fokusområde i färdplanen?

– Först och främst är det en självklarhet att man som arbetsgivare och beställare inte vill att medarbetare som är verksam på arbetsplatserna skadar sig. Skador kan ge allt från lättare obehag till stort lidande för den enskilde. Detta gäller fysiska såväl som sociala och organisatoriska skador. Dessutom kan det också medföra ökade kostnader och minskat förtroendet för verksamheten.

Vad ska SKB göra för att nå målen på detta område?

– Det räcker inte att säga att vi alltid har ”fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö” om vi sedan inte visar det i handling. Ibland hör man att ”säkerhetskulturen sitter i väggarna” på en arbetsplats. Det borde heta att ”säkerheten sitter i hur vi uppträder på våra arbetsplatser”. Det måste vara ett tydligt budskap från högsta ledningen till utförande medarbetare med kontinuerlig uppföljning. Vi har ett strukturellt arbete med handlingsplaner inom ramen för SKB:s arbetsmiljöprogram. För att nämna några konkreta exempel i vårt arbetsmiljöprogram; vi har veckovisa säkerhetsbudskap till hela företaget, vår företagsledning medverkar vid olika arbetsmiljöronder och vi genomför workshops kring olika teman såsom sund arbetsmiljö, mångfald och inkludering.

Hur kommer SKB:s hållbarhetsarbete inom hälsa och säkerhet påverka SKB framöver?

– Med hjälp av hållbarhetsprogrammet kommer vi ha ytterligare fokus på detta. Alla ska känna sig säkra på jobbet, kunna vara den man är samt ha en god balans mellan jobb och fritid. I grund och botten självklara saker men som behöver arbetas med så att erfarenheter tas till vara och att uppföljning sker.

– Dessutom blir frågorna mer och mer viktiga ur rekryteringssynpunkt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och samverkanspartner. Det bidrar till att hitta den kompetens som efterfrågas. Som arbetsgivare och byggherre bör man ställa sig frågan hur vi kan locka kompetenta medarbetare och entreprenörer till våra kommande byggprojekt. Just nu söker vi fler medarbetare och det finns flera lediga tjänster, läs gärna mer här.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 28 februari 2023