Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Lika men ändå olika

Ett av de länder som, tillsammans med Sverige, kommit längst i arbetet med att hitta en slutförvaring för det använda kärnbränslet är våra finländska grannar. I december förra året lämnade Posiva, Finlands motsvarighet till SKB, in sin bygglovsansökan och inom bara ett par år väntas besked om tillstånd för det tilltänkta slutförvaret i Olkiluoto, i Eurajoki kommun i västra Finland.

Reijo Sundell är vd för Posiva sedan tre och ett halvt år tillbaka. Han gläds över det nära samarbetet med SKB och var nyligen på besök vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Posiva och Finland har valt det koncept för slutförvaring, KBS-3, som tagits fram av SKB. Reijo Sundell ser många fördelar med samarbetet länderna emellan, och ser en framtid även i nästa fas.

– Samarbetet har varit mycket givande för oss, och jag tror och hoppas att det är ömsesidigt. Sverige och SKB började före oss, men nu har vi kommit ikapp i vår process, och kanske kan tillståndsprövningen göra att vi går förbi. Vi vill gärna fortsätta samarbetet, även om vårt fokus kanske kommer att förändras då vi går in i en ny fas. Det vore så klart bättre om vi hade samma tidtabell, men det kan vi ju inte påverka själva. Kanske kan ett svenskt beslut underlättas av ett tillståndsbeslut i Finland, och tvärtom.

Annan beslutsprocess

Men han ser fördelar med hur Finlands beslutsprocess fungerar jämfört med den svenska.

– Vi har ett annat system för beslutsfattandet. Där kan jag tycka att vi har en fördel, till exempel genom det principbeslut om plats och metod som redan tagits. När vi nu bygger Onkalo, vår motsvarighet till Äspölaboratoriet, vet vi att det i framtiden kommer att vara en del av slutförvaret.

Inga överraskningar

Reijo Sundell ser också skillnader mellan hur industrin och myndigheterna arbetar med frågan i Sverige respektive Finland. I Finland är öppenheten mellan Posiva och STUK (Finlands motsvarighet till Strålsäkerhetsmyndigheten) stor enligt Reijo Sundell.

– När vi lämnade in vår bygglovsansökan nyligen så visste STUK om innehållet i ansökan, samtidigt som vi visste vad de förväntade sig skulle finnas inkluderat. På så sätt blev det inga överraskningar åt något håll.

I Finland säger myndigheterna att det kommer att ta ungefär ett och ett halvt till två år att granska Posivas ansökan.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 7 februari 2013