Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s skolinformatör Kajsa Engholm (längst till vänster) tillsammans med en grupp gymnaisetjejer som byggt legorobotar. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Legorobotar på SKB

Bygg en robot, ge den liv och få den att fungera. Det kommer i framtiden skolelever att kunna erbjudas via SKB:s skolverksamhet sedan ett antal legorobotar köpts in.

Sedan mer än 30 år bedriver Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, en intensiv forskning för att ta fram en metod för slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

SKB driver också två kärntekniska anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Ett välfungerande transportsystem för radioaktivt avfall är i drift.

Hela det här systemet kan nu modelleras med hjälp av lego. Kajsa Engholm, skolinformatör på SKB, har köpt in ett specialutvecklat legoprogram från Lego Mindstorm Education. Det består dels av en stor karta över södra hälften av Sverige där SKB:s anläggningar är i fokus, sex uppsättningar grundrobotar, datorer och legobitar. Legosystemet ska användas som läromedel för skolungdomar som kommer i kontakt med SKB. De lär sig om mekaniska principer, det naturvetenskapliga arbetssättet och att ställa en hypotes.

– De får bygga och programmera sina robotar och radiostyra dem med hjälp av datorerna. Responsen på arbetet blir omedelbar, när roboten antingen utför sitt uppdrag eller inte. Det är millimeterprecision som gäller, förklarar Kajsa och visar hur inställningarna kan varieras.

Materialet får ungdomarna att planera och utföra konkreta projekt. De tränar och utvecklar sina kunskaper genom att beräkna, programmera och testa. De ska jobba i små grupper omkring varje robot och dator. För att lyckas måste de vara kreativa, samarbeta och kommunicera. När uppdraget är genomfört ska det också redovisas muntligt, vilket övar upp presentationstekniken hos deltagarna. Här får de scenarier, verktyg och uppgifter som hjälper dem att arbeta som riktiga vetenskapsmän.

– Ungdomar är ju mycket dator- och teknikvana redan i de lägre klasserna. De har mycket att lära oss vuxna. Vi räknar med att vi ska använda det här legosystemet för elever från fjärde klass och uppåt, och att det ska kunna ge en samlad bild av SKB:s arbete också för dem som inte kan komma till våra anläggningar, säger Kajsa leende.

SKB har ett uppdrag som kommer att sträcka sig långt in i framtiden. Det kommer att kräva ett stort engagemang och kunnande. Förhoppningen är, att skolinformationen ska ge många elever intresse för högteknologi och för att själva få vara med och delta i det arbetet.

Mer information

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 25 februari 2014