Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB:s skolinformatör Kajsa Engholm (längst till vänster) tillsammans med en grupp gymnaisetjejer som byggt legorobotar. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Legorobotar på SKB

Bygg en robot, ge den liv och få den att fungera. Det kommer i framtiden skolelever att kunna erbjudas via SKB:s skolverksamhet sedan ett antal legorobotar köpts in.

Sedan mer än 30 år bedriver Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, en intensiv forskning för att ta fram en metod för slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

SKB driver också två kärntekniska anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Ett välfungerande transportsystem för radioaktivt avfall är i drift.

Hela det här systemet kan nu modelleras med hjälp av lego. Kajsa Engholm, skolinformatör på SKB, har köpt in ett specialutvecklat legoprogram från Lego Mindstorm Education. Det består dels av en stor karta över södra hälften av Sverige där SKB:s anläggningar är i fokus, sex uppsättningar grundrobotar, datorer och legobitar. Legosystemet ska användas som läromedel för skolungdomar som kommer i kontakt med SKB. De lär sig om mekaniska principer, det naturvetenskapliga arbetssättet och att ställa en hypotes.

– De får bygga och programmera sina robotar och radiostyra dem med hjälp av datorerna. Responsen på arbetet blir omedelbar, när roboten antingen utför sitt uppdrag eller inte. Det är millimeterprecision som gäller, förklarar Kajsa och visar hur inställningarna kan varieras.

Materialet får ungdomarna att planera och utföra konkreta projekt. De tränar och utvecklar sina kunskaper genom att beräkna, programmera och testa. De ska jobba i små grupper omkring varje robot och dator. För att lyckas måste de vara kreativa, samarbeta och kommunicera. När uppdraget är genomfört ska det också redovisas muntligt, vilket övar upp presentationstekniken hos deltagarna. Här får de scenarier, verktyg och uppgifter som hjälper dem att arbeta som riktiga vetenskapsmän.

– Ungdomar är ju mycket dator- och teknikvana redan i de lägre klasserna. De har mycket att lära oss vuxna. Vi räknar med att vi ska använda det här legosystemet för elever från fjärde klass och uppåt, och att det ska kunna ge en samlad bild av SKB:s arbete också för dem som inte kan komma till våra anläggningar, säger Kajsa leende.

SKB har ett uppdrag som kommer att sträcka sig långt in i framtiden. Det kommer att kräva ett stort engagemang och kunnande. Förhoppningen är, att skolinformationen ska ge många elever intresse för högteknologi och för att själva få vara med och delta i det arbetet.

Mer information

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 25 februari 2014