Denna text är äldre än 5 år och kan innehålla inaktuell information.

Kompletteringar ska granskas internationellt

SKB kommer att låta internationell expertis granska det kompletterande materialet i slutförvarsansökan, innan det skickas in till regeringskansliet. Den internationella granskningen ska ge en allsidig och objektiv bedömning av det nya underlaget.

SKB:s ansökan om att få tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om och slutförvara det använda svenska kärnbränslet bereds just nu på Miljö- och energidepartementet, inför ett beslut av regeringen längre fram.

Innan dess har SKB fått möjlighet att komplettera ansökan, bland annat med mer information om de korrosionsfenomen som Mark- och miljödomstolen ansåg behövde belysas ytterligare.

Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB. Foto: Gabriel Liljevall.

SKB jobbar för närvarande med studier och analyser som ska ingå i det nya materialet. Det handlar dels om laboratorieexperiment, dels om nya beräkningsanalyser. Innan underlaget skickas till departementet kommer SKB låta det granskas av en internationell grupp experter.

– Den vetenskapliga kvaliteten är förstås viktig. Därför vänder vi oss till internationella experter för att få en allsidig och objektiv bedömning, säger Allan Hedin, SKB:s säkerhetsanalytiker.

Omfattande arbete

Även om korrosionsfrågorna som domstolen lyfte i sitt yttrande inte är nya för SKB är det ett omfattande och noggrant arbete som nu genomförs för att ta fram det fördjupade underlaget. De nya studierna planeras till stor del vara genomförda till årsskiftet, sedan ska materialet sammanställas.

Arbetets omfattning och den internationella granskningen innebär att SKB kommer att begära anstånd med att skicka in kompletteringen till den 30 april 2019. Ursprungligen hade Miljö- och energidepartementet efterfrågat materialet till den 7 januari 2019.

– Eftersom flera av de här frågorna fanns planerade inför nästa säkerhetsredovisning till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hade vi mycket som redan var färdigt eller på gång. Det vi gjort nu är framförallt att påskynda det här arbetet. Samtidigt finns det moment som är svåra att skynda på med de kvalitetskrav vi har. Vi vill ju lämna ifrån oss ett material som är komplett och som mottagaren ska kunna förstå och dra korrekta slutsatser utifrån.

– Det återstår visserligen mycket arbete innan vi är klara med kompletteringarna men av det som framkommit hittills finns det inget som motsäger vår tidigare bedömning, nämligen att de här korrosionsfenomenen inte kommer att leda till att kopparkapslarna skadas på ett sätt som kan påverka den långsiktiga säkerheten i slutförvaret, säger Allan Hedin.

Fakta

Huvudförhandling i höstas

SKB:s ansökan har prövats av SSM enligt kärntekniklagen och Mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. Under hösten 2017 pågick huvudförhandling i miljöprövningen. Den 23 januari i år lämnade både domstolen och SSM sina respektive yttranden till regeringen, varpå regeringskansliets beredning tog vid. SSM ansåg i sitt yttrande att SKB:s underlag är tillräckligt för att regeringen ska kunna säga ja till SKB:s ansökningar, medan domstolen ansåg att det först krävs kompletterande material om kopparkapslarna.

I början av juni i år fattade Oskarshamns kommun beslut om att den ställer sig bakom SKB:s planer på att bygga en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i kommunen. Inkapsling är det första steget i SKB:s metod för en säker slutförvaring av använt kärnbränsle.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 28 juni 2018