Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

SKB har bland annat anlitat forskare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala för att göra försök med kopparkorrosion. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Klarhet i omstridd korrosionsfråga

I slutet av september lämnade SKB in den tredje lägesrapporten till Strålsäkerhetsmyndigheten om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Där presenteras nya viktiga rön i den omstridda kopparkorrosionsfrågan.

– De försök som gjorts vid Microbial Analytics AB, Micans, i Göteborg och vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala ger belägg för att koppar inte korroderar i rent syrgasfritt vatten. Därmed är inte detta en process som har relevans i slutförvaret för använt kärnbränsle, säger SKB:s säkerhetsanalytiker, Allan Hedin.

Bakgrunden till den omstridda frågan är att forskare vid Kungliga Tekniska högskolan observerat vätgas i experiment med koppar i rent syrgasfritt vatten. Detta har av dem tagits som ett bevis på att kopparn reagerar med vatten och bildar vätgas – något som går emot gängse vetenskap på området.

Ville ha klarhet

SKB har därför valt att gå på djupet med de oklarheter som har funnits. Sedan 2010 har man låtit en forskargrupp på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet upprepa tidigare försök. Parallellt har en alternativ metod att studera fenomenet utvecklats hos Micans i Göteborg. Metoden liknar den som vanligtvis använts för att studera mikrober i syrefri miljö och går ut på att man i provrör av glas lägger koppar i rent syrgasfritt vatten.

Resultaten från de två forskargruppernas arbeten har nu lett fram till att SKB kunnat bekräfta att koppar inte korroderar fortgående i rent syrgasfritt vatten. Mycket tunna ytskikt kan korroderas, men det är utan betydelse för slutförvaret. Flera försök har gjorts med koppar av olika kvaliteter och med olika ytrengöring.

Förklaring till vätgasobservationer

Vid vissa försök har vätgas observerats, exempelvis när forskarna har lagt kapselkoppar i rent syrgasfritt vatten. Tack vare ett nära samarbete mellan de två laboratorierna har man kunnat visa att den vätgas som tidigare observerats från kapselkoppar fanns i kopparmaterialet från början och att den alltså inte kommer från någon korrosionsprocess.

– Sammantaget visar de resultat vi nu presenterar att kopparkapseln i slutförvaret inte korroderar i rent syrgasfritt vatten, säger Allan Hedin.

Lägesrapporten med de nya resultaten lämnades till Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med ett flertal planerade kompletteringar den 30 september 2014. Kompletteringarna är en del av den tillståndsprövning som pågår där Strålsäkerhetsmyndigheten prövar SKB:s ansökningar om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark.


Se en film om kopparkorrosion och de olika försök som genomförts.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 30 september 2014