Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Jan Stangebye, SKB:s biträdande säkerhetschef, delar sin tillvaro mellan Östhammar och storstaden Wien. Foto: Lasse Modin.

Jobb med säkerhet för IAEA

Från den lugna småstadsidyllen Östhammar till den pulserande storstaden Wien, från ett litet pipande fönsterlarm på kontoret till kärnteknisk säkerhet på världsnivå. Kontrasterna är många för SKB:s biträdande säkerhetsskyddschef Jan Stangebye.

– Just därför är det så spännande, och jag känner att jag fått en unik chans att vara med i den internationella utvecklingen, säger Jan Stangebye.

Han bor och jobbar i Östhammar men arbetar med jämna mellanrum veckovis på internationella atomenergiorganet IAEA:s huvudkontor i Wien tillsammans med experter från hela världen.

– Jag är involverad i två spännande projekt. Dels sitter jag som ordförande i en arbetsgrupp som tar fram modeller för hur man analyserar det fysiska skyddet vid kärntekniska anläggningar, dels i en grupp där vi tar fram handledningar för övningsmodeller för kärntekniska transporter, berättar Jan Stangebye.

Experter från hela världen

IAEA är FN:s gemensamma organ för atomenergi och bildades redan 1957. Medlemsländerna bidrar med experter till huvudkontoret i Wien.

– Alla har en sak gemensamt – då spelar det ingen roll om man är ryss eller amerikan eller korean – att jobba för säker hantering, säger Jan som upplever det mycket stimulerande. Men det blir långa dagar och inte så mycket tid för att besöka de berömda glassbarerna i närheten av Stephansdomen.

– Fast jag har i alla fall varit på Spanska ridskolan, säger 37-åringen som sysslat med säkerhet i nästan hela sitt vuxna liv. Han har varit inom försvaret, jobbat som militärpolis och skyddsvakt men är även utbildad jägmästare.

Sigrid röner intresse

I projektet för att ta fram handledningar för övningsmodeller för kärntekniska transporter röner SKB:s transporter på havet, med nya Sigrid, stort intresse.

– Nästa år kommer vi inte bara att simulera övningar utan förhoppningen är att SKB ska kunna genomföra en fullskalig fältövning och att den kommer att ske i Sverige.

I det andra projektet med att ta fram analysmodeller för fysiskt skydd kring kärnkraftverk, bestrålningsanläggningar, radioaktivt avfall och kärntekniska transporter handlar det bland annat om att bygga upp hypotetiska anläggningar med simulerade verksamheter. Allt för att hitta modeller för att kunna analysera och hjälpa alla länder till ännu större säkerhet.

– Det är förstås stor skillnad på de olika nationernas förutsättningar och vi kan konstatera att vi i Sverige ligger långt framme och tänker smart. Givetvis gäller det att vara långsiktig, menar Jan Stangebye som kommer att ha det här uppdraget i minst tre år till.

Daglig verksamhet

Om en månad är det dags igen för en vecka i Wien. Mellan de internationella veckorna blir det mycket hemjobb.

– Samtidigt är det nyttigt att ha fortfästet i den dagliga verksamheten med säkerhetsskyddet i stort och smått. Vi får aldrig slappna av när det gäller detaljer, avslutar Jan Stangebye.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 9 maj 2014