Denna text är äldre än 8 år och kan innehålla inaktuell information.

Det här var den syn som mötte Östhammars kommunalråd när hon kom till Vegakontoret för en tid sedan för att möte en grupp japanska journalister. Foto: Eva Nevelius

Japanska nyhetsmedier på besök

Ett 20-tal representanter för stora japanska nyhetsredaktionerna besökte nyligen Sverige och SKB. Störst förundran väckte det lokala stödet för slutförvarsplanerna i Östhammars kommun.

Innan gruppen kom fram till Forsmark och Vegakontoret stannade de en snickare på gatan inne i Östhammar för att fråga om hans inställning till det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Tolken Lena Lindahl berättar att han fick svara på frågan om han verkligen inte kände någon oro inte bara en utan hela sex gånger.

Hon förklarar att allt som har med kärnkraft att göra är en känslig fråga i Japan, inte minst efter det som hände i Fukushima. Samtliga japanska kärnkraftverk stängdes av efter katastrofen, men det finns ansökningar från företagen om att starta några av reaktorerna igen. I samband med detta har också slutförvarsfrågan fått ny aktualitet.

Skur av frågor

När de japanska journalisterna nu mötte kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) hade de svårt att förstå varför Östhammars kommun hittills haft en positiv inställning till ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

– Vi är vana vid kärnkraft och att informera oss om svåra frågor. Om det visar sig att det här är en säker plats så kan vi också tänka oss att ha slutförvaret här, sade hon bland annat.

Sedan följde en skur av frågor om allt från vilken religion vi har i Sverige till om det finns någon fiskeby i närheten av Forsmark.

Journalisterna hade ett digert program under de tre dagar de befann sig i Sverige. Först besökte de SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet och Mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn. Dag två var de i Stockholm för att intervjua energiminister Ibrahim Baylan (S), Strålsäkerhetsmyndigheten och SKB:s vd Christopher Eckerberg. Därefter var det Östhammar och Forsmarks tur.

Stora redaktioner

Journalistgruppen representerade några av de riktigt stora nyhetsredaktionerna i Japan som NHK (National Broadcasting Corporation, motsvarigheten till Sveriges Television), nyhetsbyrån Kyodo (motsvarigheten till TT) och de stora dagstidningarna med miljonupplagor som Mainichi, Yomiuri och Asahi.

MER INFORMATION

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 10 februari 2015