Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Första leveransen av nya kompaktkassetter

För drygt ett år sedan beställde SKB 304 nya lagringskassetter för bränsleelement av Elajo Mekanik. Nu har de första fyra levererats till mellanlagret Clab i Oskarshamn där de genomgår olika tester.

På mellanlagret Clab förvaras de använda bränsleelementen från kärnkraftverken i specialbyggda förvaringskassetter. På grund av den starka radioaktiviteten måste de skärmas av mot omgivningen. Därför står kassetterna i tolv meter djupa bassänger, där vattnet fungerar både som strålskärmning och kylning.

Det gör att kassetterna utsätts för stora påfrestningar. Därför måste de tillverkas med största noggrannhet och av material som håller mycket hög kvalitet. Säkerhetskraven är extrema.

Insats till förvaringkassett.

Insats till förvaringskassett för tryckvattenbränsle. Foto: SKB.

Bra samarbete

När det började bli dags för SKB att hitta ett företag som kunde åta sig uppgiften att tillverka sammanlagt 304 nya kompaktkassetter föll valet på det Oskarshamnsbaserade Elajo Mekanik AB, som nu levererat de första fyra kassetterna och som med hjälp av skickligt yrkesfolk kommer att tillverka 50 kassetter om året fram till 2019.

– Samarbetet med Elajo har fungerat väldigt bra och jag ser många fördelar med att SKB tecknade avtal med ett lokalt företag som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare, menar Anders Strindvall, som är SKB:s projektledare för upphandlingen.

Stor utmaning

På Elajo Mekanik AB har man byggt en helt ny verkstad för ändamålet. Här växer förvaringskassetterna fram ur de delar som man får till sig likt bitar till ett stort pussel. I kassetternas innandöme innehåller plåtarna bor, vilket gör materialet sprött och svårt att både svetsa och förflytta.

– Själva hanteringen och förflyttningen mellan de olika arbetsstationerna har varit en stor utmaning att klara av. Det får absolut inte bli några sprickbildningar i plåtarna. Jag är stolt över att vi har lyckats så bra med våra lösningar, säger verkstadschef Micael Larsson.

Kvalitetskontroll

Han och hans team har arbetat fram en svetsmetod och en hanteringsmetod som har visat sig fungera mer än tillfredsställande. Kraven på spårbarhet in i minsta konstruktions- och materialdetalj är också väl tillgodosedda och borhalten på minst 1,6 procent kontrolleras i varje del av kassetten så att den uppfyller kraven.

På Clab finns sedan tidigare 1 100 kassetter av samma typer som de nya. Skillnaden mellan dem är ytterst liten. Under de år man har hanterat kassetter i anläggningen har man skaffat sig erfarenheter som kommer till nytta vid nytillverkningen.

Fakta

Kompaktkassetter

Material: rostfritt stål (EN 1.4301/EN 1.4307) samt rostfria insatsplåtar (EN 1.4306) med en minsta borhalt på 1,6 %
Säkerhetsklass 3
Mekanisk kvalitetsklass 3
Seismisk klass 1

Elajo Mekanik AB

Elajo startades 1958 i Oskarshamn där huvudkontoret ligger. Sedan 1969 utförs tillverknings- och servicearbeten till svenska och utländska kärnkraftverk.

Mer information

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 24 april 2014