Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Första leveransen av nya kompaktkassetter

För drygt ett år sedan beställde SKB 304 nya lagringskassetter för bränsleelement av Elajo Mekanik. Nu har de första fyra levererats till mellanlagret Clab i Oskarshamn där de genomgår olika tester.

På mellanlagret Clab förvaras de använda bränsleelementen från kärnkraftverken i specialbyggda förvaringskassetter. På grund av den starka radioaktiviteten måste de skärmas av mot omgivningen. Därför står kassetterna i tolv meter djupa bassänger, där vattnet fungerar både som strålskärmning och kylning.

Det gör att kassetterna utsätts för stora påfrestningar. Därför måste de tillverkas med största noggrannhet och av material som håller mycket hög kvalitet. Säkerhetskraven är extrema.

Insats till förvaringkassett.

Insats till förvaringskassett för tryckvattenbränsle. Foto: SKB.

Bra samarbete

När det började bli dags för SKB att hitta ett företag som kunde åta sig uppgiften att tillverka sammanlagt 304 nya kompaktkassetter föll valet på det Oskarshamnsbaserade Elajo Mekanik AB, som nu levererat de första fyra kassetterna och som med hjälp av skickligt yrkesfolk kommer att tillverka 50 kassetter om året fram till 2019.

– Samarbetet med Elajo har fungerat väldigt bra och jag ser många fördelar med att SKB tecknade avtal med ett lokalt företag som vi har goda erfarenheter av sedan tidigare, menar Anders Strindvall, som är SKB:s projektledare för upphandlingen.

Stor utmaning

På Elajo Mekanik AB har man byggt en helt ny verkstad för ändamålet. Här växer förvaringskassetterna fram ur de delar som man får till sig likt bitar till ett stort pussel. I kassetternas innandöme innehåller plåtarna bor, vilket gör materialet sprött och svårt att både svetsa och förflytta.

– Själva hanteringen och förflyttningen mellan de olika arbetsstationerna har varit en stor utmaning att klara av. Det får absolut inte bli några sprickbildningar i plåtarna. Jag är stolt över att vi har lyckats så bra med våra lösningar, säger verkstadschef Micael Larsson.

Kvalitetskontroll

Han och hans team har arbetat fram en svetsmetod och en hanteringsmetod som har visat sig fungera mer än tillfredsställande. Kraven på spårbarhet in i minsta konstruktions- och materialdetalj är också väl tillgodosedda och borhalten på minst 1,6 procent kontrolleras i varje del av kassetten så att den uppfyller kraven.

På Clab finns sedan tidigare 1 100 kassetter av samma typer som de nya. Skillnaden mellan dem är ytterst liten. Under de år man har hanterat kassetter i anläggningen har man skaffat sig erfarenheter som kommer till nytta vid nytillverkningen.

Fakta

Kompaktkassetter

Material: rostfritt stål (EN 1.4301/EN 1.4307) samt rostfria insatsplåtar (EN 1.4306) med en minsta borhalt på 1,6 %
Säkerhetsklass 3
Mekanisk kvalitetsklass 3
Seismisk klass 1

Elajo Mekanik AB

Elajo startades 1958 i Oskarshamn där huvudkontoret ligger. Sedan 1969 utförs tillverknings- och servicearbeten till svenska och utländska kärnkraftverk.

Mer information

Nyheter

Från grodflytt till gallring
Hur blev SKB en annorlunda sorts skogsägare och hyresvärdar åt en sällsynt groda? Vi dyker ner i konstgjorda gölar och tar ett myggrikt skogsbad för att titta närmare på naturvårdsarbetet i praktiken. Naturvård, det kan verka som ett diffust begrepp – en term som kan innefatta allt från planer och t…

Publicerad: 22 februari 2024

Testnyhet för att se att det funkar
Ledningen SKB Foto Mikael Wallerstedt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre…

Publicerad: 14 december 2023

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Publicerad: 24 april 2014