Denna text är äldre än 4 år och kan innehålla inaktuell information.

Forskningsnätverk får tillskott

Den japanska kärnavfallsorganisationen RWMC har nyligen anslutit till ett internationellt nätverk vid SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Nätverket Äspö International syftar till att sprida information om SKB:s utvecklingsarbete till samarbetsorganisationerna.

Magnus Holmqvist, vd SKB International. Foto: SKB.

– SKB International har sedan många år framgångsrika samarbeten med RWMC inom andra områden så deras inträde i Äspö International är ett välkommet tillskott. Nu hoppas vi få se ett ökat japanskt engagemang, säger Magnus Holmqvist, SKB Internationals vd.

I dag ingår organisationer från Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan i nätverket.

Samarbetet sker på flera sätt, berättar Erik Thurner, senior rådgivare på SKB International.

– Vi genomför dels årliga workshoppar på olika teman och dels arrangerar vi möten där resultat från pågående SKB-projekt presenteras. Risken är stor att vi inte kan arrangera några möten i år på grund av coronaviruset. Vi funderar på om vi kan filma våra presentationer för att delge våra partners. Möjligen skulle vi kunna följa upp med ett Skype-möte där deltagarna kan ställa frågor.

Erik Thurner, senior rådgivare.

SKB International har även möten med respektive organisation där man diskuterar just deras specifika intresseområden.

– Det finns en webbportal för information om till exempel olika projekt och planer för kommande projekt på Äspö, säger Erik Thurner.

Äspö International är en fortsättning på det internationella samarbete som påbörjades i Stripa gruva, en nedlagd järnmalmsgruva i Bergslagen, redan i slutet av 1970-talet. Som partner har organisationerna möjlighet att få tillgång till den fältdata som SKB har samlat in sedan 1986, då förundersökningen för Äspölaboratoriet startade, och fram till dags dato.

– Den här typen av data är intressant för organisationer som ännu inte har någon plats att utveckla platsmodelleringsmetodik på, förklarar Erik Thurner.

Fakta

Utländska organisationer som ingår i Äspö International

RWM (Radioactive Waste Management Limited), Storbritannien

BMWi (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) och GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit), Tyskland

Numo (Nuclear Waste Management Organization of Japan), Criepi (Central Research Institute of Electric Power Industry) och JAEA (Japan Atomic Agency) samt  RWMC (Radioactive Waste Management Funding and Research Center), Japan.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 15 maj 2020