Denna text är äldre än 3 år och kan innehålla inaktuell information.

Forskningsnätverk får tillskott

Den japanska kärnavfallsorganisationen RWMC har nyligen anslutit till ett internationellt nätverk vid SKB:s forskningsanläggning Äspölaboratoriet i Oskarshamn. Nätverket Äspö International syftar till att sprida information om SKB:s utvecklingsarbete till samarbetsorganisationerna.

Magnus Holmqvist, vd SKB International. Foto: SKB.

– SKB International har sedan många år framgångsrika samarbeten med RWMC inom andra områden så deras inträde i Äspö International är ett välkommet tillskott. Nu hoppas vi få se ett ökat japanskt engagemang, säger Magnus Holmqvist, SKB Internationals vd.

I dag ingår organisationer från Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan i nätverket.

Samarbetet sker på flera sätt, berättar Erik Thurner, senior rådgivare på SKB International.

– Vi genomför dels årliga workshoppar på olika teman och dels arrangerar vi möten där resultat från pågående SKB-projekt presenteras. Risken är stor att vi inte kan arrangera några möten i år på grund av coronaviruset. Vi funderar på om vi kan filma våra presentationer för att delge våra partners. Möjligen skulle vi kunna följa upp med ett Skype-möte där deltagarna kan ställa frågor.

Erik Thurner, senior rådgivare.

SKB International har även möten med respektive organisation där man diskuterar just deras specifika intresseområden.

– Det finns en webbportal för information om till exempel olika projekt och planer för kommande projekt på Äspö, säger Erik Thurner.

Äspö International är en fortsättning på det internationella samarbete som påbörjades i Stripa gruva, en nedlagd järnmalmsgruva i Bergslagen, redan i slutet av 1970-talet. Som partner har organisationerna möjlighet att få tillgång till den fältdata som SKB har samlat in sedan 1986, då förundersökningen för Äspölaboratoriet startade, och fram till dags dato.

– Den här typen av data är intressant för organisationer som ännu inte har någon plats att utveckla platsmodelleringsmetodik på, förklarar Erik Thurner.

Fakta

Utländska organisationer som ingår i Äspö International

RWM (Radioactive Waste Management Limited), Storbritannien

BMWi (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) och GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit), Tyskland

Numo (Nuclear Waste Management Organization of Japan), Criepi (Central Research Institute of Electric Power Industry) och JAEA (Japan Atomic Agency) samt  RWMC (Radioactive Waste Management Funding and Research Center), Japan.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 15 maj 2020