Denna text är äldre än 11 år och kan innehålla inaktuell information.

Liten gärs (i folkmun ofta kallad snorgärs) som togs upp vid fiskestudien i Forsmark utförd av SLU Kustlaboratoriet. Foto: Eva Nevelius

Fiskars vandring studeras

Några rejäla gäddor, en och annan id, mört, abborre, gärs och en ensam ruda. Så såg fångsten ut en morgon i slutet av april när Kustlaboratoriet i Öregrund var på plats i Forsmark för att genomföra en fiskvandringsstudie på uppdrag av SKB.

Två män mäter fisk som tagits upp ur bäcken. Foto: Eva Nevelius

Fredrik Landfors, Kustlaboratoriet, mäter en gärs (även kallad gers eller snorgärs). I bakgrunden Frans Landfors, yrkesfiskare.

Klockan har precis slagit sju när vi vandrar genom skogen i Forsmark. Det är blött i marken, och allt blötare blir det när vi närmar oss trakterna av Puttan och Norra Bassängen. Den som studerar kartan ser att de små sjöarna är inklämda mellan havet och den större Bolundsfjärden.

Det handlar om ett system av avsnörda vikar, en gång hav, numera insjöar.
Men förbindelselänkarna mellan hav och sjö i form av små bäckar finns kvar. Och så fort isen går upp och temperaturen i vattendragen stiger till sex sju grader, vandrar fisk upp från havet för att leka.

– En stor del av fisken i skärgården fortplantar sig i kustområdet. Men de här kustvattenmynnande vattendragen värms upp fortare och då startar produktionen av föda för ynglen tidigare än i skärgården. Det gör att en del fisk väljer att vandra upp i bäckarna till sjöarna för att fortplanta sig, berättar Jens Olsson på Kustlaboratoriet i Öregrund.

På det sättet kan de små bäckarna och sjöarna spela en viktig roll som lekområden.

– Förr i tiden fiskade man mycket i vandringslederna på våren men i takt med landhöjningen, utdikningen av landskapet och igenväxningen har betydelsen av de här vattendragen minskat. Det finns många projekt längs kusten nu där man försöker restaurera, återskapa och öppna upp sådana här vandringsleder igen.

Två händer håller i en stor gädda. Foto: Eva Nevelius

En gädda mäts vid fiskstudien i Forsmark.

Släpper ut dem

Tre ryssjor har satts ut den här dagen och i den första är det hela 46 fiskar (sammanlagt lades ryssjorna ut vid fem olika tillfällen). Fredrik Landfors vid Kustlaboratoriet tar med van hand ur fiskarna ur ryssjan, mäter och släpper ut dem i vattnet igen. Den här bäcken ligger mellan Norra Bassängen och Bolundsfjärden, en plats som man misstänkt skulle vara en viktig vandringsled för fisk. Vid de två följande platserna, små bäckar mellan Puttan och Bolundsfjärden, finns det bara enstaka fisk i ryssjorna. I den sista ryssjan har man inte fångat en enda.

Ungefär det resultat som Mikael Gontier vid SKB:s enhet för kvalitet och miljö väntat sig. Han förklarar att vattenståndet i Puttan kan komma att påverkas när Kärnbränsleförvaret byggs. Den slutsats SKB hittills kommit fram till efter att ha studerat områdets hydrologi är att Norra Bassängen och Bolundsfjärden spelar en viktigare roll som lekområden för fisk än Puttan som är mer isolerad med begränsad fiskvandring som följd.

– Det här är en fråga som vi har fått av Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för vår prövning och därför ville vi se hur det ser ut ute i fält också. Nu inväntar vi resultaten från Kustlaboratoriet för att se om vår tidigare slutsats var riktig, säger han.

Fotnot: Kustlaboratoriet i Öregrund är en del av institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Mer information

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 13 maj 2013