Denna text är äldre än 9 år och kan innehålla inaktuell information.

Ett språng mot teknikyrket

Ett bra sätt att spräcka ”skolbubblan” och få en möjlighet att testa verkligheten. Det tycker Christina Metcalfe om sina fyra månaders praktik på SKB genom Tekniksprånget.

SKB har erbjudit plats åt två ungdomar i fyra månader via Tekniksprånget. En av dessa är Christina Metcalfe som finns på Vegakontoret ute på Forsmarkshalvön. Hon är från Uppsala, har gått i musikklass men valde teknikprogrammet med teknikvetenskaplig inriktning på gymnasiet. Intresset för teknik har alltid funnits där.

Christina Metcalfe. Foto: Eva Nevelius Buskhe, SKB.

Christina Metcalfe. Foto: Eva Nevelius Buskhe.

– Ända sedan jag var liten har jag plockat sönder bläckpennor och satt ihop dem igen. Ibland fungerade det bra, ibland mindre bra. Och det första jag gör när jag får en ny pryl som en mobiltelefon är att jag börjar knappa och pröva mig fram.

Efter att ha tagit studenten i våras ville hon få ett avbrott inför fortsatta studier.

– Jag såg det här som en uppstart inför universitetet och en möjlighet att komma ifrån skolbänken ett tag.

Väl mottagen

Vad tycker hon då om de första fyra veckorna på praktiken? Jo, Christina känner sig väl mottagen och tycker att det har varit spännande med ett företag hon egentligen inte visste så mycket om.

– Jag tycker det här är en viktig fråga. Oavsett hur det blir med kärnkraften i framtiden så finns det alltid ett avfall att ta hand om. Jag har sagt till mina kollegor att de har fyra månader på sig att inspirera mig och övertyga mig om att det här är det roligaste som finns. Och hittills har de lyckats väldigt väl …

Hon har även fått ta sig an faktiska arbetsuppgifter, bland annat har hon jobbat med uppdateringar av cad-ritningar för Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark.

Rekommenderar andra

Nästa höst kommer hon troligen att söka till civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning. Och hon rekommenderar gärna andra att ta chansen att testa tekniska yrken genom Tekniksprånget.

– Det är en jättebra möjlighet. Vi har ju bara gått i skolan hela livet och har ingen aning om vad som finns där ute. Tekniksprånget är ett väldigt bra initiativ och ett sätt att spräcka den där skolbubblan.

Fakta

Om Tekniksprånget

Om inte trenden vänder räknar SCB med att Sverige kommer att ha en brist på 50 000 ingenjörer 2030. Därför startades Tekniksprånget av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, på uppdrag av Skolverket. Tekniksprånget erbjuder ungdomar som gått ut gymnasiet praktikplatser i fyra månader. Tanken är att inspirera dem att läsa vidare till ingenjör på universitet eller högskola. 2014 deltog 150 arbetsgivare runt om i Sverige. SKB tog emot två praktikanter, en i Forsmark och en på Kapsellaboratoriet i Oskarshamn.

– Det här är inget vi ser någon effekt av direkt men förhoppningsvis kommer vi att kunna dra nytta av det i framtiden. För oss som företag är det också en möjlighet att få kontakt med unga människor och studenter, säger Richard Grönlund på personalavdelningen.

Vill du söka till Tekniksprånget? Gå in på www.teknikspranget.se.

Nyheter

Nya hem åt sällsynta groddjur
Kring en göl i Forsmarksområdet har det den sista tiden kretsat både stor aktivitet och ett flertal små sällsynta groddjur. Inför att gölen ska fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret har SKB skapat nya hem åt de groddjur som lever här. Nu har en flytt av djuren genomförts med lyckat resultat.

Publicerad: 19 juni 2023

SKB:s Grönlandsprojekt
En av GAP-projektets väderstationer uppe på inlandsisen. Foto: Dirk van As. I SKB:s analyser av långsiktig säkerhet för existerande och planerade förvar för kärnavfall täcker analysperioden en mycket lång tid framöver. Under denna tid kommer klimatet på platsen att variera kraftigt och för att öka f…

Publicerad: 8 juni 2023

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar
SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den 29-31 maj hålls huvudförhandling vid Mark- och miljödomstolen i Nacka för tillstånd att rusta upp och bygga ut hamnen. I april 2023 blev SKB ny ägare till Forsmarks hamn. Den…

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar
Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stödjer SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA
Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Expertgruppen ger Sverige och SKB positiva omdömen i granskningen.

Publicerad: 4 maj 2023

Publicerad: 24 september 2014